Netherlands

De zakelijke personenautoverzekering

 

De juiste dekking met ondersteuning van onze schadeprofessionals

 

Stel, u veroorzaakt een ongeluk met uw personenauto en een ander heeft daardoor schade opgelopen. U bent hiervoor wettelijk aansprakelijk. In de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) is vastgelegd dat u als eigenaar of gebruiker van een motorrijtuig verplicht bent een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Met onze zakelijke personenautoverzekering bent u goed verzekerd.

Wat dekt de zakelijke personenautoverzekering?

U kunt voor uw personenautoverzekering een keuze te maken uit een aantal dekkingen:

Wettelijke aansprakelijkheid

Met onze wettelijke aansprakelijkheidsdekking bent u verzekerd tegen materiële of letselschade, veroorzaakt:

 • met uw personenauto aan anderen;
 • met de gekoppelde aanhanger/oplegger aan anderen;
 • aan inzittenden.

 

Bovenstaande dekkingen zijn wettelijk verplicht en zijn altijd onderdeel van de zakelijke personenautoverzekering. Deze dekt verder:

 • hulpverlening na ongeval;
 • schade door aanhangers, gekoppeld aan uw auto;
 • schade met of door spullen, die van uw auto vallen;
 • schade door slepen als vriendendienst;
 • schade door verontreiniging van bekleding van uw auto als gevolg van het kosteloos vervoeren van gewonden;
 • joyriding, zonder geweld (bijvoorbeeld de auto is niet op slot), door een bestuurder jonger dan 18 jaar;
 • schade aan andere voertuigen van verzekeringnemer.

 

Casco

U kunt hierbij kiezen uit de:

Beperkte cascoverzekering
Met de beperkte cascoverzekering is uw motorrijtuig verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, storm of bliksem. Of als uw motorrijtuig wordt gestolen.

Volledig cascoverzekering
Met de volledig cascoverzekering bent u ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorrijtuig. U bent ook verzekerd voor alle schade die gedekt wordt door de beperkte cascoverzekering. En als iemand anders schade aan uw motorrijtuig veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd. Bijvoorbeeld door vandalisme.

Met de WAM-verzekering bent u niet verzekerd voor schade aan uw eigen motorrijtuig. Hiervoor zijn de beperkte cascoverzekering en de volledig cascoverzekering. Deze verzekeringen kunt u naast de verplichte WAM-verzekering afsluiten.

Overige dekkingen (OVI, SVI, Rechtsbijstand)

U kunt hierbij kiezen uit de:

Ongevallen inzittenden (OVI) is een uitkering voor bestuurder of inzittende(n) bij letsel of door overlijden als gevolg van een ongeval. Er is ook een uitkering als u niet volledig herstelt als gevolg van het ongeval. Deze uitkeringen zijn een vast bedrag.

Schadeverzekering inzittenden (SVI) is een uitkering (inclusief smartengeld indien van toepassing) voor bestuurder en inzittenden voor de werkelijk geleden schade.

Rechtsbijstand dekt de juridische hulp als u betrokken bent bij een aanrijding. Informatie over de inhoud van de diverse dekkingen kunt u lezen in de diverse productkaarten en de polisvoorwaarden.

Wat is het eigen risico?

Voor Wettelijke aansprakelijkheid geldt geen eigen risico. Voor de cascoverzekering en voor de beperkte cascoverzekering geldt een eigen risico van € 135. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de overige dekkingen hanteren wij maatwerk. Wij kunnen u hier vrijblijvend over informeren indien u dat wenst.

Wat is het verzekerd bedrag?

Voor Wettelijke aansprakelijkheid (en Werkrisico) gelden de volgende verzekerde bedragen:

 • schade aan spullen € 2.500.000;
 • schade aan personen € 6.070.000;
 • schade aan ondergrondse eigendommen van anderen.
Voor de overige dekkingen hanteren wij maatwerk. Wij kunnen u hier vrijblijvend over informeren indien u dat wenst.

 

Wat is de premie?

Voor Wettelijke aansprakelijkheid geldt dat de premie afhankelijk is van:

 • het gewicht van uw personenauto;
 • het aantal schadevrij gereden jaren.
Er is een korting mogelijk die afhankelijk is van het aantal jaren dat u schadevrij heeft gereden. Rijdt u zonder schade, dan wordt uw korting hoger. Heeft u wel schade, dan wordt uw korting lager. Voor de overige dekkingen hanteren wij maatwerk. Wij kunnen u hier vrijblijvend over informeren indien u dat wenst.

 

Wat is niet verzekerd?

Tenzij anders afgesproken is er in de volgende situaties geen dekking. De schade die is ontstaan bij:

 • besturen zonder toestemming om gebruik te maken van uw personenauto;
 • ander vervoer dan vermeld in de aanvraag;
 • vervoer van gevaarlijke stoffen, tenzij dit is meeverzekerd;
 • opzet/fraude;
 • deelname aan wedstrijden;
 • rijden terwijl de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft;
 • gebruik voor rijlessen of voor het vervoer van personen tegen betaling;
 • rijden onder invloed van alcohol, geneesmiddelen of verdovende middelen;
 • schade aan uw personenauto (dit is gedekt onder Casco);
 • materiële schade en letselschade van de bestuurder van uw personenauto (dit is gedekt onder SVI).
Onder de Wettelijke Aansprakelijkheid is onder andere uitgesloten de schade:
 • aan uw auto;
 • aan de bestuurder van uw auto;
 • van de bestuurder van uw auto.

 

Wat doet de verzekeraar met de premie?

De verzekeraar gebruikt de premie om maximaal deskundig en servicegericht te blijven, zodat er geconcentreerd en uiterst zorgvuldig met uw verzekeringsvragen en persoonlijke informatie om kan worden gaan. Daarnaast wordt de premie gebruikt voor het vergoeden van schade en (in het geval van rechtszaak) het inschakelen van een expert om de schade te beoordelen. Ook wordt de premie gebruikt voor administratiekosten en financiert de premie het Waarborgfonds Motorverkeer en het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars.

Voorwaarden en verplichtingen

Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering die u afsluit, goed door. Daarin staan belangrijke gegevens over de premie, dekking en eventuele uitsluitingen van de dekking voor die specifieke verzekering. Indien u wilt weten wat de verplichtingen van de verzekeraar zijn, wat zij met uw premie(s) doen en wat uw verplichtingen zijn, neem dan (vrijblijvend) contact met ons op.