Netherlands

De Schade Verzekering voor Inzittenden, de SVI –Plus

 

De verzekering voor uw werknemers in het verkeer

 

De SVI voor motorrijtuigen biedt bij een ongeval dekking voor de bestuurder en inzittenden van het verzekerde voertuig. De schadeverzekering inzittenden dient ervoor om hiaten in de verzekeringsdekking van andere verzekeringen op te vangen en kan collectief door de werkgever gesloten worden. Ook als de werknemer als voetganger, fietser of in het openbaar vervoer iets overkomt in het verkeer is hij/zij verzekerd.

De WA-verzekering van een motorrijtuig biedt geen dekking voor letsel van een bestuurder die het ongeval zelf heeft veroorzaakt; deze verzekering dekt namelijk schade toegebracht aan anderen. In zo’n situatie kan de bestuurder zichzelf niet aansprakelijk stellen. De ongevallen-inzittendenverzekering (OVI) keert een vast bedrag uit bij gedeeltelijke of blijvende invaliditeit en bij overlijden en de vraag is of het uit te keren bedrag de geleden schade dekt. Wanneer een claim (voor een deel) wordt afgewezen, verleent de SVI aanvullende vergoeding.

Wat dekt de SVI?

De SVI geeft dus een zogenaamde vangnetdekking. Indien de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op vergoeding volgens een andere verzekering of via een andere weg recht heeft op uitkeringen, kan er voor dat deel geen beroep worden gedaan op deze verzekering. Uitgezonderd hiervan zijn vergoedingen op grond van de OVI.

De SVI biedt bij een verkeersongeval dekking voor schade, blijvende invaliditeit of overlijden, schade door verlies aan levensvreugde (smartengeld), schade door gemiste inkomsten, mits ook een medisch vast te stellen letsel is ontstaan, en schade aan zaken die behoren tot de particuliere huishouding van een verzekerde, met uitzondering van geld, bankcheques en ander geldswaardig papier. Tevens zijn begrafeniskosten meeverzekerd tot maximaal EUR 7.500,-.

Plusdekking (ten behoeve van werknemers)
Deze verzekering biedt ook dekking voor schade aan het motorrijtuig van de werknemer tot een maximum van EUR 50.000,-, voor zover niet elders verzekerd. Indien het motorrijtuig van de werknemer wel elders is verzekerd, dan vergoedt deze verzekering het eigen risico en/of het verlies van bonus/malus over een maximale periode van drie jaar. Daarnaast is het woon-/werkverkeer verzekerd.

Wat is de premie?

De premie voor een SVI Plus is afhankelijk van het soort motorrijtuig en/of het aantal werknemers.

Wat doet de verzekeraar met de premie?

De verzekeraar gebruikt de premie voor het vergoeden van schade en interne kosten. Zo kan de verzekeraar maximaal deskundig en servicegericht blijven, zodat er geconcentreerd en uiterst zorgvuldig met uw verzekeringsvragen en persoonlijke informatie om kan worden gaan.

Voorwaarden en verplichtingen

Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering die u afsluit, goed door. Daarin staan belangrijke gegevens over de premie, dekking en eventuele uitsluitingen van de dekking voor die specifieke verzekering. Indien u wilt weten wat de verplichtingen van de verzekeraar zijn, wat zij met uw premie(s) doen en wat uw verplichtingen zijn, neem dan (vrijblijvend) contact met ons op.