Netherlands

Kwantificeer uw cyberrisico’s als onderdeel van de Cyberloop

 

Breng de financiële gevolgen van cyberrisico’s in kaart

Wanneer uw organisatie te maken krijgt met een cyberincident, kan dit leiden tot aanzienlijke operationele en financiële schade en bovendien een grote impact hebben op uw reputatie. Maar hoe groot is deze schade precies? Kunt u de mogelijke financiële gevolgen zelf dragen of is het verstandig een cyberverzekering af te sluiten?

Bepaal de mogelijke impact op uw organisatie

Om uw cyberrisico’s te beheersen is het cruciaal dat u de mogelijke gevolgen kwantificeert. Tijdens deze stap in de Cyberloop gebruiken we bedrijfsspecifieke scenario's om de impact van verschillende cyberincidenten te begrijpen. Deze scenario’s leveren u veel informatie op waarmee u kunt bepalen wat de mogelijke, financiële impact van een cyberincident is op uw bedrijf.

 

Neem betere beslissingen over cyberbescherming

Als u weet welke risico’s u loopt en welke mogelijke gevolgen dit heeft, kunt u beter bepalen welke beschermingsmaatregelen u wilt nemen. Dit doet u niet op basis van een grove inschatting, maar op basis van feiten en harde cijfers. Zo maakt u een beter afgewogen beslissing over welke financiële gevolgen uw organisatie zelf wil en kan dragen én voor welke risico’s u een cyberverzekering wilt afsluiten.

Ik wil de cyberrisico’s in mijn organisatie kwantificeren