Netherlands

Global Risk Management Survey 2019

 

Bedrijven minder goed voorbereid op risico's

Om de twee jaar ondervraagt Aon duizenden risicomanagers in zestig landen en drieëndertig bedrijfstakken om vast te stellen wat de belangrijkste risico's en uitdagingen zijn waarmee hun organisaties te maken hebben. En dat levert ook dit jaar weer een aantal verrassende conclusies op. Zo doen vijf risico’s die worden genoemd dit jaar voor het eerst hun intrede in de top vijftien.

Risicomanagers uiten hun zorgen

De economische teruggang werd door respondenten als het grootste risico beschouwd in de Global Risk Management Survey 2019. Reputatieschade werd genoemd als de op een na grootste zorg. Opvallend is, dat de risicomanagers meldden dat zij, sinds twaalf jaar dat Aon dit onderzoek uitvoert, nog nooit zo weinig voorbereid zijn op risico's, omdat veel van de toprisico's, zoals economische teruggang en toenemende concurrentie, onverzekerbaar zijn.

Risicomanagement op directieniveau beleggen

Risicomanagers moeten zich dus noodzakelijkerwijs meer op risicomanagement dan op risico-overdracht richten om deze bedreigingen te beperken en hun organisaties te beschermen tegen potentiële volatiliteit.

Alex van den Doel, Managing Director van Aon Global Risk Consulting: “In de huidige complexe en dynamische wereld hebben bedrijven te maken met ongekende volatiliteit en onzekerheid. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat bedrijven worstelen met het voorbereiden op - en beheersen van - nieuwe en veranderende risico’s als cyber, klimaatverandering en geopolitieke risico’s. Dit in samenhang met de meer concurrerende en globaliserende economie zorgt voor de laagste ‘risk readiness’ ooit. Risicomanagement moet mijns inziens dan ook op directieniveau in de organisatie worden belegd en moet meer in samenhang worden gebracht met compliance, crisismanagement, BCM en IT Security.”

De top 15 risico’s wereldwijd

Risico’s 2019 2017
Economische achteruitgang 1 2
Reputatieschade 2 1
Snel veranderende marktfactoren 3 38
Bedrijfsonderbreking 4 8
Toenemende concurrentie 5 3
Cyberaanvallen / datalekken 6 5
Grondstofprijzen 7 11
Cash flow / liquiditeitsrisico’s 8 12
Onvoldoende Innovatief vermogen 9 6
Veranderende wet- en regelgeving 10 4
Aantrekken en behoud toptalent 11 7
Distributie en leveranciers 12 19
Kapitaal / kredietrisico 13 21
Disruptieve technologie 14 20
Politieke onzekerheid 15 9

Over de Aon Global Risk Management Survey

Aon voert de Global Risk Management Survey sinds 2007 elke twee jaar uit. In het laatste kwartaal van 2018 ondervroeg Aon 2.672 risicomanagers, CRO’s, CFO’s en andere verantwoordelijken in 60 landen en 33 bedrijfstakken. Maar liefst 48% van de respondenten werkt bij Europese bedrijven of organisaties, zowel klein, middelgroot als groot.

Download Nederlandse resultaten GRMS

 
 

Bekijk het volledige rapport