Netherlands

Strategiekaart

 

Uw strategie en belangrijkste risico’s in beeld

Ondernemen is risico nemen. Risicomanagement is onderdeel van de aansturing van uw organisatie en helpt u tijdig in te spelen op ontwikkelingen. Scherpe formulering van uw strategie en inzicht in de belangrijkste risico’s die uw strategische doelen en acties mogelijk in de weg staan, helpt u koers te houden. De strategiekaart is een tool die in een oogopslag uw strategie en deze risico’s in beeld brengt.

Aon, de gevestigde en innovatieve risicomanagement adviseur en Naris, de toonaangevende aanbieder van software voor ondersteuning van Governance, Risk Management en Compliance, hebben expertises gebundeld om u te helpen met de optimalisering van uw risicomanagement en aanpalende disciplines. In dit kader staat onze aanpak Business in Control voor verbeteren van risicomanagement, organisatiebreed activeren van het proces en duurzaam monitoren van de effectiviteit. De strategie kaart is een wezenlijk onderdeel hiervan

Hoe werkt het?
De strategiekaart van Naris is een grafische weergave van uw missie, doelstellingen en de randvoorwaarden / acties die daarvoor moeten worden geborgd op het gebied van: markt/klanten, financieel management, interne processen, innovatie, leer- en groeivermogen (ontleend aan de techniek ‘balanced scorecard’). Uw risico’s kunnen direct gekoppeld worden aan deze weergave. Hiermee wordt de scorecard een dashboard dat inzicht geeft in welke risico’s invloed hebben op uw strategie. Een goed uitgangspunt om beslissingen te nemen over prioriteiten voor investeringen in risicobeheersing.

Indien uw organisatie nog niet beschikt op een strategische visie die op deze manier is uitgewerkt helpen wij u daar graag mee. In een workshop met key personen uit de organisatie leiden wij een discussie waaruit de formulering van de belangrijkste doelen en randvoorwaarden resulteert.

Uw voordelen
Met actief risicomanagement draagt u bij aan het succes en de resilience van uw organisatie. Specifieke voordelen van de strategiekaart:

  • Geeft in een oogopslag de belangrijkste elementen van uw visie en strategie weer;
  • Toont daarbij ook de risico’s die van invloed zijn op de strategie (een directe koppeling tussen strategische planning en risicomanagement);
  • Helpt daarmee bij het stellen van prioriteiten en nemen van beslissingen inzake de strategische planning en risicobeheersing.
Terug naar de hoofdpagina risicomanagement