Netherlands

Workshop ‘Cyberrisicomanagement: bescherm uw organisatie en bedrijfsprocessen’

Cyberrisico’s afgestemd op uw risicoprofiel

Cyberrisicomanagement is vanuit Aon’s zienswijze meer dan cybersecurity c.q. het reduceren van de kans op cyberrisico’s door middel van technische beveiligingsmaatregelen. Gegeven de aard en verschijningsvormen van cyberrisico’s, is het een feit dat elke organisatie wordt geconfronteerd met grote en minder grote cyberincidenten. Juist om die reden is aandacht nodig voor de te verwachten impact van serieuze cyberincidenten.

Cyberrisico’s behelzen nadrukkelijk meer dan alleen opzettelijk veroorzaakte (cybercrime)risico’s. Daar horen juist ook risico’s die het gevolg zijn van (onbedoelde) menselijke fouten of technisch falen bij. Heeft u inzicht in al uw cyberrisico’s?

Ook vanuit het wettelijk kader worden organisaties verplicht actie te ondernemen op het gebied van informatiebeveiliging. Indien u persoonsgegevens beheert dan heeft u vanaf 1 januari 2016 de plicht om uw informatiebeveiliging op orde te hebben en eventuele datalekken te melden. Door het niet melden van deze datalekken riskeert u boetes die op kunnen lopen tot 810.000 EUR.

Workshop
Het bepalen van de waarschijnlijkheid en de financiële impact van de cyberrisico’s is een proces op basis van samenwerking. Om u hiermee te helpen, nodigt Aon u graag uit voor een sectorgerichte workshop. Samen met u en andere deelnemers binnen uw sector, doorlopen we een gestructureerde methodologie. Zo slaagt u er samen met Aon in risicoscenario’s te identificeren, te beoordelen en op hoofdlijnen te kwantificeren. Met deze uitkomsten kunt u, eventueel samen met de accountmanager, uw verzekeringen nader bestuderen en kijken naar de mogelijkheden voor optimalisatie.

Ons aanbod
Wij behandelen tijdens de workshop meerdere onderwerpen.

  • U verkrijgt, door middel van verfrissende werkvormen, inzicht in potentiële worstcase-scenario's op het gebied van cyberrisico’s voor uw eigen bedrijf.
  • U verkrijgt inzicht in de ‘best practice’-methodieken die Aon heeft opgedaan bij diverse nationaal en internationaal opererende bedrijven binnen uw sector.
  • U kunt ervaringen uitwisselen met andere bedrijven die in dezelfde sector opereren.
  • Wanneer u zich inschrijft voor de workshop, ontvangt u vooraf een aantal vragen waarmee u zich kunt voorbereiden. Tijdens de workshop kunt u dan concreet aan de slag voor uw eigen bedrijf.

Resultaat
Na afloop van de workshop heeft u het volgende in handen:

  • een geprioriteerde lijst met risico’s die zich binnen uw bedrijf kunnen voordoen;
  • een op hoofdlijnen uitgewerkt worstcase-scenario;
  • een inschatting van de financiële impact van het worstcase-scenario en inzicht in de toegevoegde waarde van een eventuele cyberverzekering;
  • een start met een gedetailleerde uitwerking van de worstcase-scenario’s voor uw organisatie en verdere integratie van risicomanagement in uw besluitvormingsproces.

Doelgroep
Vanwege de aard van de workshop nodigen wij de verantwoordelijke voor verzekeringen danwel de CIO of Hoofd IT/Privacy uit voor deze workshop.

Meld u nu aan voor een van onze workshops!
De duur van de workshop zal één dagdeel beslaan. De workshop kost EUR 395,- exclusief BTW per bedrijf.

Wij hanteren het principe vol = vol, waarbij we uitgaan van minimaal 7 bedrijven en maximaal 12 bedrijven per sessie. Per bedrijf maximaal 1 persoon.

Hieronder de datum en locatie (Aon kantoor):

  • Eindhoven: donderdag 3 december

Tijdstip workshop: 09.30 – 13.00 uur.

Na aanmelding ontvangt u een e-mail ter bevestiging met de adresgegevens en routebeschrijving.