Netherlands
Pensioen

Pensioen

 

Belasting

In het jaar dat u AOW ontvangt, krijgt u te maken met een aanpassing van de belastingtarieven:

 
 
  • U betaalt geen AOW-premie meer vanaf de maand waarin u AOW ontvangt. In de maanden vóór uw verjaardag betaalt u nog wel AOW-premie.
  • Vanaf het jaar dat u AOW ontvangt, betaalt u een aangepast belastingtarief over uw jaarinkomsten

 

Tarieven en belastingschijven 2016 vanaf de maand dat u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt of ouder bent:

         
Hoogste inkomen van   Maar niet hoger dan   Belastingtarief
EUR -   EUR 19.922   18.65%
EUR 19.922,00   EUR 33.715   22,50%
EUR 33.715,00   EUR 66.421   40,50%
EUR 66.421,00       52,00%

Pensioen in buitenland
Wanneer u in het buitenland woont of gaat wonen kunnen eveneens belastingen en premies geheven worden op uw pensioen. Afhankelijk van het belastingverdrag kunt u een verzoek voor vrijstelling van heffing loonbelasting en premie volksverzekeringen indienen bij de Belastingdienst Particulieren Buitenland te Heerlen.