Netherlands
Pensioen

Pensioen

 

Uitzondering uitbetaling pensioen

Als de uitkering lager is dan EUR 467,89 (bedrag 2017) op jaarbasis dan kan het pensioenkapitaal onder inhouding van loonbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in één keer worden uitbetaald. De verzekeraar is niet verplicht om aan afkoop mee te werken.

 

Wilt u de verzekering afkopen, dan ontvangen wij graag onderstaande documenten retour:

* Als u een kopie van een geldig identiteitsbewijs of rijbewijs opstuurt graag ook een kopie van de achterkant van de identiteitskaart of het rijbewijs maken.

 

Staatsecretaris Klijnsma wil het recht op een verplichte afkoop vervangen door een verplichte waardeoverdracht. Waardeoverdracht van pensioenaanspraken betekent dat de oude (kleine) aanspraken meegenomen worden naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit besluit moet nog wel wettelijk worden vastgesteld. Het is de bedoeling dat de verplichte waardeoverdracht medio 2017 in werking treedt.