Netherlands
Pensioen

Pensioen

 

Wat doet Aon voor u?

Wij adviseren en begeleiden u bij de aanwending van uw pensioenkapitaal.

 

Dit houdt in dat wij:

  • U in een persoonlijk gesprek voorzien van informatie over de mogelijkheden van aanwending van het opgebouwde pensioenkapitaal en inventariseren uw wensen. Wij informeren u over de gevolgen van het stoppen met werken, rekening houdend met de fiscale en verzekeringsaspecten.
  • Uw vragen beantwoorden met betrekking tot uw pensioenverzekering(en).
  • Het voorstel van uw huidige verzekeraar toetsen.
  • Ongeveer vier weken vóór de expiratiedatum u een definitief voorstel verstrekken op basis van de uitkomsten van het marktonderzoek inclusief een rapportage van ons onderzoek. Zo heeft u de zekerheid dat u een aanbieding krijgt die het beste aansluit bij uw wensen met de beste voorwaarden.
  • Bemiddelen bij de eventuele overdracht van de kapitalen tussen verzekeraars en/of pensioenfondsen.
  • Bij verzekeraars vaste contactpersonen hebben wat resulteert in een snelle afwikkeling van het gehele administratieve proces.
  • U informeren over de voortgang.
  • Het gehele proces uit uw handen nemen van het inventariseren tot het controleren van de nieuwe polis en ervoor zorgdragen dat u op tijd uw uitkering ontvangt.
  • Nazorg verlenen over de gehele looptijd. Zodat u met een gerust hart kunt genieten van uw pensioen!

 

Dienstverlening en onze beloning

Vanaf 1 januari 2013 geldt een provisieverbod voor complexe financiële producten, ook het pensioen valt hieronder. Wij, als onafhankelijk financieel adviseur, ontvangen voor ons advies vanaf die datum geen provisie meer van de verzekeraar. Voor een pensioenadvies en/of andere dienstverlening betaalt de opdrachtgever daarom rechtstreeks aan Aon. Hoeveel dit is, kunt u nalezen in de cliëntovereenkomst.1

1 Indien de begeleiding via uw werkgever wordt aangeboden dan is de tekst inzake dienstverlening en onze beloning voor u niet van toepassing.