Netherlands

Vraagstukken

De ontwikkelingen van vandaag stellen woningcorporaties voor andersoortige vraagstukken:
 
  • Hoe dekt u de risico’s af bij een publiek private samenwerking, bijvoorbeeld bij een grootschalig nieuwbouw- of renovatieproject?
  • Hoe zit het met uw investeringen en de risico’s die u daarbij loopt?
  • Welke keuzes maakt u ten aanzien van nieuwe contractvormen en welke zekerheden moeten daar tegenover staan?
  • Is uw huidige verzekeraar nog wel de beste aanbieder, ook na een fusie?
  • Hoe harmoniseert u het verzekeringspakket, onder meer op het gebied van de aansprakelijkheid en schade?
  • Wat te denken van de personele kant, het ziekteverzuim en WAO-risico’s bijvoorbeeld?

Risico’s voorkomen, beheersen en afdekken

Aon heeft in nauwe samenspraak met woningcorporaties een aanpak ontwikkeld die nauw aansluit bij uw huidige én toekomstige vragen. Het is een creatief, effectief en pragmatisch risicomanagementmodel waarmee u voor uw woningcorporatie de beste risico- en verzekeringsoplossing realiseert.
 

Maatwerk

Centraal in de aanpak van Aon staat het voorkomen beheersen en afdekken van risico’s. Het is een werkwijze die elke woningcorporatie een oplossing op maat garandeert en zo de nieuwe manier van ondernemen ondersteunt.