Netherlands
Bankiersverzekering

Bankiersverzekering

Banken behoren tot de best beveiligde instellingen ter wereld. Maar ondanks de voortdurende waakzaamheid gaat er geregeld iets mis. Er wordt toch pinpasfraude gepleegd met een automaat van uw bank, of iemand slaagt erin geld weg te sluizen door het hacken van een dataverbinding. De financiële gevolgen van een verkeerd gegeven advies of het aanbieden van een onjuist financieel product zijn wellicht nog groter. Daardoor kan zelfs de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komen. De Bankiersverzekering verzekert u daartegen.
 
De operationele risico’s van banken zijn groot. Bij de dagelijkse werkzaamheden kan op verschillende plaatsen iets misgaan. Doordat een klant te kwader trouw is, een personeelslid fraude pleegt, de zorgplicht niet juist wordt opvolgd of simpelweg door een onopzettelijk verkeerd gegeven advies. Die risico’s wilt u zo goed mogelijk afgedekt hebben. Banken zijn door ontwikkelingen als Basel II en Corporate Governance als geen ander op de hoogte welke risico’s zij allemaal lopen. Aon inventariseert daarom samen met u welke operationele risico’s voor uw bedrijf gelden en hoe die het beste afgedekt kunnen worden.
 

Complete dekking

De Bankiersverzekering bestaat uit 3 secties: fraude en beroving (de zogenaamde Bankers Blanket Bond), computercriminaliteit en beroepsaansprakelijkheid. Deze onderdelen kunnen ook afzonderlijk worden afgesloten.
 
  • Fraude en beroving 
    De Bankiersverzekering dekt financiële schade als gevolg van fraude door personeel, zoals verduistering, valsheid in geschrifte en computerfraude. Ook als een klant de bank oplicht, wordt dit vergoed. En natuurlijk is er de kans op een overval, van een filiaal of van een geldtransport. Ook dit valt onder de dekking van de Bankiersverzekering.
  • Computercriminaliteit 
    Vrijwel alles in de financiële wereld gebeurt tegenwoordig met dataverbindingen. Die zijn gevoelig voor manipulatie, zowel in het systeem van de bank zelf als in systemen waarmee de bank in verbinding staat. Als derden misbruik maken van computer- en communicatiesystemen om geld te ontvreemden, dan wordt dit gedekt met de Bankiersverzekering.
  • Beroepsaansprakelijkheid
    Dagelijks geven uw medewerkers vele adviezen. Bij het afsluiten van verzekeringen, vermogensbeheer, trustbeheer, het aangaan van hypotheken, maar ook bij corporate finance-activiteiten en het begeleiden van een relatie bij de beursgang. Een kleine fout kan dan grote consequenties hebben. De financiële gevolgen kunnen enorm zijn. Schadeclaims van klanten als gevolg van de professionele activiteiten van de bank worden tevens gedekt door de Bankiersverzekering.

Dekking op maat

De experts van Financial Institutions Benelux leveren een verzekeringsplan op maat. Ze maken samen met u een uitgebreide analyse van de operationele risico’s binnen uw bedrijf en bieden oplossingen die bij u passen. Uw onderneming krijgt een eigen team van specialisten dat samen met uw accountmanager zoekt naar creatieve en innovatieve oplossingen.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.

Contact