Netherlands
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder van een financiële instelling loopt u aanzienlijke risico’s. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt immers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ook wel D&O verzekering genoemd, helpt u als het zover komt.
 
Aandeelhouders, werknemers, autoriteiten of klanten kunnen tegen u als bestuurder een claim indienen als zij vinden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. U bent hoofdelijk aansprakelijk voor de handelingen van het hele bestuur, ook als u zelf niet betrokken was bij de gebeurtenissen. Bijvoorbeeld indien er niet voldoende belasting wordt afgedragen of als door de jaarrekening een misleidende voorstelling wordt gegeven van de toestand van de onderneming. In het ergste geval wordt dan beslag gelegd op uw persoonlijk vermogen. Aon biedt met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering financiële zekerheid voor bestuurders en commissarissen.

Complete dekking

Als er een claim tegen u wordt ingediend, moet u zich verweren. Dat kan in een proces een langdurige en kostbare zaak worden. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vergoedt naast de claim ook de kosten van verweer, of de claim nu wordt toegekend of niet.

Dekking op maat

Op de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunnen alle personen die bestuurstaken verrichten worden meeverzekerd. U bepaalt zelf tot welk maximumbedrag u verzekerd wilt zijn. Aon staat u hierbij terzijde met een team van deskundigen. Zij maken een risicoscan en zoeken naar de verzekeringsoplossing die past bij uw onderneming

Contact