Netherlands

Franchise

 

Let op: aansprakelijkheid bij brand fors gegroeid!

De ‘Bedrijfsregeling Brandregres’ is afgelopen jaar gewijzigd. Veroorzaakt uw bedrijf brand-, rook- of waterschade aan uw omgeving, dan kan de verzekeraar van de gedupeerde(n) deze geheel op u verhalen. Uw financiële risico’s zijn daardoor fors groter dan voorheen.

Oude situatie: tot EUR 500.000
Brandverzekeraars hadden via de oude regeling al het recht om schade te verhalen op de veroorzaker. Dat kon al tot een maximum van EUR 500.000,-. Maar niet elke verzekeraar conformeerde zich daaraan. Sommige verhaalden méér dan EUR 500.000,- als de werkelijke schade daarboven lag. Brandverzekeringspolissen sloten daar lang niet altijd op aan.

Nieuwe situatie: verhaal onbeperkt
In de nieuwe regeling is het plafond komen te vervallen. Brandverzekeraars mogen voortaan altijd het werkelijke schadebedrag verhalen, dus ook boven EUR 500.000,-. Voorwaarde is wel dat regres alleen kan worden gepleegd als er aantoonbaar sprake is van onzorgvuldig handelen door de veroorzaker van de brand.

Maatwerk voor uw branche
Wilt u meer weten over de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres? En wilt u weten of uw aansprakelijkheidsverzekering u daar genoeg tegen beschermt? Aon biedt u maatwerk verzekeringen speciaal voor uw branche. De Aon specialisten vertellen u daar graag alles over.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Aon Verzekeringen via onze Program Manager Robert Spaan.