Netherlands
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT Bedrijven

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT Bedrijven

Eén van de belangrijkste risico’s voor ICT-bedrijven is het ‘beroepsaansprakelijkheidsrisico’. Daarom heeft Aon speciaal de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT-bedrijven ontwikkeld. Deze verzekering biedt dekking voor claims als gevolg van specifieke beroepsfouten (vergissingen, nalatigheden e.d.).

De dekking gaat verder dan die van de algemene aansprakelijkheidsverzekering omdat deze verzekering niet beperkt is tot schade aan zaken en personen, maar zich juist uitstrekt tot zogenoemde 'zuivere vermogensschade’.

Aon heeft voor ICT-bedrijven een team van specialisten die u over de risico’s en relevante verzekeringen kan adviseren.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.

Contact