Netherlands

CAR verzekering voor gemeenten

Een  CAR verzekering (Construction All Risks)  biedt dekking voor materiële schaden die op of rond de bouwplaats kunnen ontstaan.

Bouwprocessen zijn vaak complex en dynamisch doordat vele partijen hierbij betrokken zijn (opdrachtgevers, bouwdirecties, hoofd- en onderaannemers, architecten e.d.) Tijdens zo’n proces ontstaan dan ook vaak onvoorziene schaden en is het niet altijd duidelijk welke partij hiervoor verantwoordelijk is.

Aon heeft voor gemeenten een  speciale CAR verzekering ontwikkeld die financiële zekerheid biedt.

 

Doorlopend verzekerd

De CAR verzekering van Aon voor gemeenten kent een modulaire opbouw die bestaat uit verschillende secties en is van doorlopende aard. Zo hoeven projecten niet altijd afzonderlijk te worden aangemeld.

De verzekering is door Aon ontwikkeld in samenwerking met diverse gemeenten en gerenommeerde verzekeraars. In dit product staan uw belangen gegarandeerd centraal, gecombineerd met een aantrekkelijke premie en een laag eigen risico.

Voordelen CAR verzekering voor gemeenten

Het afsluiten van een CAR verzekering door een gemeente biedt diverse voordelen. Zo zijn al uw bouwprojecten automatisch verzekerd en hebben deze dezelfde dekking. Dus analyse van diverse polissen van aannemers is overbodig. Verder geldt:
  • De dekkingsomvang is bekend en afgestemd op uw belangen.
  • Geen meldingsplicht bij bronbemaling of heiwerkzaamheden.
  • De schadepenningen worden direct aan de gemeente uitgekeerd.
  • U heeft goed zicht op de voortgang en afwikkeling van de schadebehandeling.
  • U heeft geen afstemmingsproblemen bij de aanbesteding van bouwprojecten in delen.
  • De algemene kostenopslagen bij het afsluiten van de CAR verzekering door de aannemer worden voorkomen.

Nu voor gemeenten: online CAR verzekering aanvragen!

Aon heeft het voor gemeenten makkelijker gemaakt om een CAR verzekering aan te vragen. Dit kan nu namelijk online op deze site door het invullen van het digitale aanvraagformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u dan van ons een op maat uitgewerkte offerte.

Wilt u meer weten?

Heeft u specifieke vragen over onze CAR verzekering dan kunt u contact opnemen met Carla Louwerens (tel 010 - 4487510).

Voor meer informatie over wat Aon verder voor uw gemeente kan betekenen kunt u contact opnemen met een van de accountmanagers die staan weergegeven in de contactgegevensbox.

Contact