Netherlands

Gemeenten & Lagere Overheden

Verzekeringen voor gemeenten & lagere overheden

Aon levert traditionele en alternatieve verzekeringsoplossingen en risicomanagementdiensten voor rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden en publiekrechtelijke instellingen. Deze programma's zijn ook beschikbaar voor overheidsdiensten als brandweer en ambulancediensten.

Verzekeringsproducten

Het aanbod verzekeringsproducten omvat onder meer:

Contact