Netherlands

Groothandel

 

De groothandelbranche is erg onderhevig aan veranderingen. De concentratie van logistieke activiteiten in grotere distributiecentra, al dan niet volledig geautomatiseerd, in combinatie met een sterke behoefte vanuit de afnemers voor online verkoop en 24/7-delivery, hebben invloed op de risico’s van de bedrijven in de groothandel. Gewijzigde risico’s binnen de groothandelsbedrijven vergt een adequate aanpak en de juiste keuzes geven u een voorsprong op de concurrentie.

 

Risicomanagement
Een goed en adequaat risicomanagement ondersteunt u bij het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen. Hierdoor creëert u een eigen visie, worden kansen zichtbaar en borgt u uw continuïteit. Met onze kennis van uw branche kunnen wij u optimaal begeleiden. Een groot aantal bedrijven in de groothandel vertrouwt op ons onafhankelijk advies voor risicomanagement.

Verzekeringen en schadebehandeling
Verzekeringen sluit u af voor die risico’s die u niet zelf kunt of wilt dragen. Dit is altijd maatwerk. Met onze kennis en expertise op het gebied van de groothandel kunnen wij u perfect begeleiden naar een adequaat verzekeringspakket tegen een concurrerende prijsstelling. Aon neemt het volledige traject van schadebehandeling voor onze rekening. Dit betreft verzekerde schaden, maar ook de niet-verzekerde schaden en schaden onder het eigen risico.

Automatisering en grootschalige dataverwerking
De toepassing van nieuwe technologie biedt ongekende mogelijkheden, maar brengt ook (nieuwe) risico’s met zich mee. Wholesale-bedrijven worden geconfronteerd met informatiebeveiligings- en privacyrisico’s. Zeker gezien de invoering van de Europese privacywetgeving GDPR. Aon helpt wholesalers de grip op risico’s als gevolg van de digitalisering en dataverwerking te versterken en zo de impact van deze nieuwe risico’s te beperken.

Kredietrisico’s
Groothandelaren hebben vaak te maken met dunne winstmarges en grote volumes. Hierdoor is het extra vervelend als u een debiteurenverlies in de boeken heeft. Als bedrijf wilt u graag verantwoord zaken doen door risico’s te beperken, maar u wilt ook niet beperkt worden in uw commerciële activiteiten. Aon helpt u om de kredietrisico’s in kaart te brengen en te mitigeren. Met haar eigen (software) tools Aon-Top en Aon PolicyManager heeft Aon een unieke positie in de markt. Met deze tools bent u in staat om uw risico’s betere te managen. Verder bent u in staat om veiliger en vooral ook meer zaken te doen.

HR / Employee Benefits
Bedrijven in de groothandel met veel personeelsleden hebben hoge personeelskosten welke een belangrijk aandeel zijn van de totale kosten. Een groot deel van deze kosten is beïnvloedbaar. Aon helpt u deze kosten te optimaliseren vanuit een integrale risicomanagementbenadering. Dit doet Aon o.a. op het terrein van zorg, gezondheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid, preventie en duurzame inzetbaarheid.

Samenwerkingen
Aon is verzekeringspartner van het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG). Als koepelorganisatie binnen de groothandel ziet het NVG erop toe dat u gedegen advies en scherp geprijsde verzekeringen krijgt. Alles afgestemd op uw specifieke risico's. Haal ook voordeel uit uw branchelidmaatschap en vraag een gesprek aan met een van onze gespecialiseerde adviseurs.