Netherlands

Papier

 

In de papierrecycling ziet Aon verschillende ontwikkelingen:

  • De overheid stimuleert steeds meer scheiding van afvalstromen;
  • Er is sprake van veel overnames en fusies door middelgrote en grote bedrijven (investeerders) door aantrekkende economie en de lage rente;
  • Strengere wet- en regelgeving op het gebied van recycling;
  • Er is sprake van een groot aantal brandschades in de recycling branche de afgelopen jaren;
  • De markt van recycling is in beweging, zowel economisch als verzekeringstechnisch liggen recyclingbedrijven onder een vergrootglas;
  • Verzekeraars heroriënteren zich binnen het segment, veel polissen van recyclingbedrijven worden door verzekeraars opgezegd.

Aon heeft als geassocieerd lid van de FNOI en professionele kennispartner speciale verzekeringsproducten en diensten ontwikkeld voor papierrecyclingbedrijven, waarbij ook het aspect schadepreventie onderdeel van is. Aon kent uw branche en kan zodoende goed onderhandelen met verzekeraars.

Brandverzekering papierrecyclingbedrijven
In samenwerking met de branchevereniging FNOI en een aantal verzekeraars heeft Aon het papiercover ontwikkeld waar op basis van preventieve voorwaarden in combinatie met technische begeleiding door Aon wordt zorggedragen voor continuïteit in de verzekeringsdekking en verzekerbaarheid van uw bedrijf voor de toekomst.

Verzekeringen en schadebehandeling
Verzekeringen sluit u af voor die risico’s die u niet zelf kunt of wilt dragen. Dit is altijd maatwerk. Met onze kennis en expertise op het gebied van de recycling kunnen wij u perfect begeleiden naar een adequaat verzekeringspakket van noodzakelijke verzekeringen tegen een concurrerende prijsstelling. Aon neemt het volledige traject van schadebehandeling voor zijn rekening. Dit betreft verzekerde schaden, maar ook de niet-verzekerde schaden en schaden onder het eigen risico.

Automatisering en grootschalige dataverwerking
Voortschrijdende digitalisering en dataverwerking brengen nieuwe risico’s met zich mee. Denk hierbij aan de afhankelijkheid van een ongestoord functionerende ICT voor logistieke verwerking of een datalek van privacy gevoelige klant gegevens. Temeer in het licht van steeds stringenter (Europese) privacywetgeving. Vanuit een team van ervaren risicomanagementadviseurs, helpt Aon de papierrecyclingbedrijven de grip op risico’s als gevolg van digitalisering en dataverwerking te versterken en zo de impact van deze nieuwe risico’s te beperken.

HR / Employee Benefits
Bedrijven in de papierrecycling hebben hoge personeelskosten welke een belangrijk aandeel zijn van de totale kosten. Een groot deel van deze kosten is beïnvloedbaar. Aon helpt u deze kosten te optimaliseren vanuit een integrale risicomanagement benadering. Dit doet Aon o.a. op het terrein van zorg, gezondheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid, preventie en duurzame inzetbaarheid.

 

Kennispartners
Een team van specialisten staat elke dag voor u klaar. Kennis hebben en delen vinden we belangrijk. Daarom zijn wij officieel kennispartner van FNOI, Nekovri en Shopping Tomorrow.
 
          
       
Volg Aon