Netherlands

Risicomanagement: ontwerp en bouw

Uw object in wording staat al vanaf de tekentafel bloot aan verschillende risico’s. Risicomanagement tijdens het ontwerp en de bouw is daarom van essentieel belang. Aon ondersteunt u daarbij. Tijdens de ontwerpfase geeft Aon bouwkundige adviezen en zorgt voor de advisering rond brandpreventiemiddelen en -repressiemiddelen. Als u samenwerkt met andere partijen maakt Aon voor u een aansprakelijkheidsanalyse. En bij de aankoop van grond kijkt Aon naar de milieuaspecten. U kunt zich ook verzekeren voor te hoog uitgevallen saneringskosten van verontreinigde grond.

Diverse verzekeringen

Ook rond de bouw van het object heeft Aon een keur aan verzekeringsoplossingen. Bijvoorbeeld een Construction All Risk verzekering. Of een verzekering die de schade dekt die door vertraging van de bouw ontstaat. Ontwerpfouten worden gedekt met een Excedent ontwerpaansprakelijkheidsverzekering.

Meer weten?