Netherlands

Kosten-baten-tool duurzame inzetbaarheid

 

Wij hebben in samenwerking met TNO, het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) en enkele partners de Kostenbaten-tool duurzame inzetbaarheidsbeleid (KOBA-DI-tool) ontwikkeld. Deze unieke tool gebruikt actuele landelijke referentiegegevens (sectorgemiddelden) en gegevens van uw organisatie om snel uit te rekenen welke productiviteitsverbetering u kan bereiken met investeringen in duurzame inzetbaarheidsbeleid.

De tool drukt die verbetering uit in een ‘verspillingsreductie’. Het helpt u de meest kansrijke duurzame inzetbaarheidsmaatregelen te kiezen om op verantwoorde wijze het maximale uit uw personeel te halen. Onderzoek regelmatig hoe het ervoor staat met de vitaliteit van uw medewerkers.

Informatiesheet