Netherlands

Aanvullende pensioenprogramma’s

 

Maak van uw pensioenlast een benefit!

Extra aandacht voor prangende pensioenkwesties
Soms kan het nodig zijn om extra aandacht te geven aan bepaalde pensioenaspecten. Dan helpt Aon met op maat gesneden dienstverlening. Bijvoorbeeld in verband met:

  • Een nieuwe pensioenregeling
  • Harmonisering of hervorming van de regeling
  • Het maken en controleren van pensioenberekeningen
  • Pensioencommunicatie.

Nieuwe pensioenregeling, harmonisering en hervorming
Aon adviseert en ondersteunt bij het introduceren van een nieuwe pensioenregeling, harmoniseringsprocessen en het hervormen van de bestaande regeling. Door goed aan te sluiten bij uw andere arbeidsvoorwaarden, scherp te kijken naar prijs en kwaliteit en veel aandacht te besteden aan implementatie en communicatie verzekert Aon u van een optimale pensioenoplossing. Wij werken samen met u toe naar een pensioenregeling die aansluit bij uw wensen en behoeften.

Financial Control
Als werkgever bent u voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de pensioenregeling en draagt u de aansprakelijkheid hiervan. De kosten voor pensioenen kunnen enorm oplopen zonder dat u zich daarvan bewust bent. Aon maakt de risico’s en financiële consequenties inzichtelijk en helpt uw organisatie om ook op pensioengebied ‘in control’ te blijven. Met ‘Financial Control’ biedt Aon advies en ondersteuning op maat, gericht op risicoreductie en het voorkomen van verrassingen. U voldoet daarmee bovendien aan alle noodzakelijke compliance-eisen.

Pensioencommunicatie
Na het salaris is het pensioen voor veel organisaties én medewerkers de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Maar daarvan zijn weinig medewerkers zich bewust. Dat kan onterecht afbreuk doen aan het beeld dat zij hebben van hun werkgever. Met op maat gesneden communicatie stelt Aon dit beeld bij. De voordelen daarvan zijn:

  • Uw medewerkers kunnen de pensioenregeling beter op waarde schatten.
  • Vragen en onduidelijkheden die bij medewerkers leven over hun oudedagvoorziening worden tijdens zo’n communicatietraject beantwoord.
  • U verlicht de werkdruk op de HR-afdeling.