Netherlands
Aon | Pensioenprogramma, Maatwerk en ondersteuning

De Aon-aanpak

Maatwerk en ondersteuning

Maatwerk

Het Pensioenprogramma van Aon is een maatwerkoplossing voor bedrijven die (onderdelen van) de pensioenregeling willen uitbesteden. Het programma heeft een looptijd van vijf jaar en bestaat uit een vooraf overeengekomen combinatie van diensten die op verschillende momenten worden uitgevoerd. In samenspraak met u stellen we hiervoor de planning op.

Optimale inbedding pensioen

Wij spelen met ons pensioenadvies in op de doelstellingen van uw organisatie en de bedrijfscultuur. Vanzelfsprekend vindt aansluiting plaats bij uw arbeidsvoorwaardenpakket. Dit alles gericht op een optimale inbedding van de pensioenregeling in uw organisatie, reductie van de kosten en de risico’s én op het verbeteren van het beeld dat uw medewerkers hebben van de pensioenregeling.

Ondersteuning bij de uitvoering

Via het Pensioenprogramma van Aon kan ook het beheer en de uitvoering van de pensioenregeling plaatsvinden. Afhankelijk van uw wensen en behoeften kan het daarbij gaan om bijvoorbeeld de administratie, financiële verslaglegging, het controleren van mutaties en het maken van berekeningen of communicatie.

Nieuwe regeling, hervormen of harmoniseren

Voor het veranderen van uw bestaande pensioenregeling, het harmoniseren of het opzetten van een geheel nieuwe pensioenregeling is gespecialiseerde expertise noodzakelijk. Binnen Aon is deze kennis en ervaring ruimschoots aanwezig en gebundeld in het aanvullende programma ‘Pensioenhervorming en harmonisatie’ en ‘Nieuwe regeling’. Doe uw voordeel daarmee en neem contact met ons op!

Meer weten?

Pension Quick Scan