Netherlands
Aon | Pensioenprogramma, Maatwerk en ondersteuning

Van inzicht naar Aanpak

Pension Quick Scan

Aon beoordeelt uw pensioenregeling op maar liefst dertig punten, te verdelen over vier categorieën:

  • Wat betekent de regeling voor uw medewerkers?
  • Wat betekent de regeling voor u als werkgever wat betreft kosten en flexibiliteit?
  • Hoe is de kwaliteit van de regeling?
  • Is de regeling voor u als werkgever eenvoudig in de uitvoering, hoe zit het met de transparantie en toekomstbestendigheid?

De regeling is geen advies over in de markt aangeboden pensioenproducten; het is dus geen verkapte offerte. 

De Aon-aanpak

De aanpak is vrij eenvoudig en kost u als werkgever slechts minimale tijd:

  • U machtigt Aon om de Pension Quick Scan uit te voeren. Hiervoor levert u alle informatie over uw pensioenregeling aan.
  • Aon voert de scan uit en stelt een rapport op. Vervolgens ontvangt u dit rapport.
  • Samen bespreken we de uitkomsten. Op basis hiervan volgt advies over eventuele aanpassingen.

Vanzelfsprekend ontvangt u eerst een offerte voordat er kosten worden gemaakt. Zolang u niet expliciet goedkeuring geeft, ontvangt u dus ook geen factuur.

Doe nu de Pension Quick Scan: kostenloos advies, onbetaalbaar inzicht!

Het Pensioenprogramma van Aon