Netherlands

Effectiviteit van de HR functie

De HR functie staat in deze snel veranderende tijden onder druk om zichtbaar waarde te creëren, en management te helpen met het ontwikkelen van een productieve, resultaatgerichte organisatie. Tegelijkertijd moeten de kosten van de functie omlaag. Na jarenlange pogingen tot transformatie lijken de kosten echter nog steeds te stijgen, en heeft HR moeite met het daadwerkelijk invullen van de business partner rol.

Aon Hewitt's consultants helpen u met het verbeteren van de effectiviteit, efficiency en doelmatigheid van uw HR functie. Op basis van uw wensen stellen wij vast welke mogelijkheden er zijn om de HR functie op een hoger plan te brengen.

Wat doet Aon Hewitt?

  • Ontwikkelen van een HR strategie dat daadwerkelijk de business doelstellingen ondersteunt;
  • Herontwerpen van de HR organisatie en processen om business doelstellingen beter te kunnen realiseren;
  • Ontwikkelen van nieuwe vaardigheden binnen de HR functie;
  • Vaststellen van mogelijkheden om kwaliteit en prestaties te verbeteren, tegen lagere kosten;
  • Optimaal inrichten van specifieke HR processen;
  • Een HR Scorecard te ontwikkelen die de prestaties van de HR functie zichtbaar maakt.

Onze oplossingen worden ondersteund door talloze methoden en tools, zowel kwalitatief als kwantitatief, die de werkelijke waarde van HR kunnen meten. Wij kunnen u vergelijken met anderen, en we kunnen vaststellen in welke mate uw structuur en organisatie in staat is de business doelstellingen te ondersteunen.

Meer weten?