Netherlands

Leiderschap

Het verschil tussen succesvolle en minder succesvolle organisaties wordt bereikt door effectief leiderschap. Alleen die organisaties die in het bezit zijn van een ruim aanbod aan leiderschapstalent kunnen hun bedrijfsresultaten behalen in een omgeving van demografische veranderingen en mondiale concurrentie.

Leiders hebben de capaciteiten nodig om complexe organisaties te leiden met een mondiale reikwijdte en schaal. Hierbij moeten zij een beroep kunnen doen op diverse vaardigheden. Van leiders wordt een visionaire manier van denken verwacht, naast de capaciteiten om deze ten uitvoer te brengen. Hoge ethische standaarden zijn noodzakelijk evenals het ontwikkelen van medewerkers op alle niveau's, het hebben van een begrip van de organisatie als geheel en het opbouwen van invloedrijke externe relaties met cliënten en belanghebbenden.

De benadering van Aon Hewitt is erop gericht om u te helpen uw deskundigheid op het gebied van leiderschap te ontwikkelen en uw organisatie te onderscheiden van uw concurrentie. We ondersteunen u bij:

  • De ontwikkeling en implementatie van uw leiderschapsstrategie
  • Uitvoering van assessments, die een beeld geven over de huidige en toekomstige effectiviteit van uw leiders
  • Ontwerp en realisatie van een volledig op uw organisatie toegesneden leiderschapsprogramma
  • Individuele & team coaching
  • Praktische hulpmiddelen die de toename van de leiderschapscapaciteiten ondersteunen

U heeft inzicht in welke leiderschapsstijlen uw leiders in uw organisatie bezitten en handvatten hoe deze optimaal in te zetten ten behoeve van het behalen van de door de organisatie gestelde bedrijfsdoelstellingen.

Meer weten?