Netherlands

Medewerker engagement

Het belangrijkste aandachtspunt voor het top management is het realiseren van bedrijfsprestaties en daarmee ook het motiveren en engageren van medewerkers. Terwijl dit lastig kan zijn in het huidige bedrijfsklimaat, is het versterken van passie en betrokkenheid onder het personeel juist nu van belang. Zonder geëngageerde medewerkers is het uitvoeren van de strategie een onmogelijke taak.

Aon Hewitt onderzoek toont aan dat medewerker engagement in hoge mate correleert met belangrijke prestatie indicatoren, inclusief omzetgroei, productiviteit, maar ook het verloop en behoud van medewerkers.

Aon Hewitt is een pionier in het meten van het engagementniveau van medewerkers. De combinatie van medewerkeronderzoek en organisatieadvies voorziet onze cliënten in het benodigde inzicht in wat er leeft in de organisatie onder hun medewerkers en hoe ze daarop kunnen in spelen. Onze engagement adviseurs hebben wereldwijd organisaties geholpen om hun resultaten te verbeteren door de motivatie van medewerkers en hun relatie tot de bedrijfsdoelstellingen en strategie te versterken.

Wij doen dit met behulp van:

Efficiënte processen ― Voor zowel gestandaardiseerd als op maat gemaakt onderzoek kunnen onze consultants in meerdere talen data verzamelen en bevindingen rapporteren.

Analyse en inzichten ― Het belangrijkste voordeel van het samenwerken met Aon is dat onze ervaringen die verder reiken dan het voorzien in de uitvoering van een onderzoek. Wij helpen organisaties in het omzetten van de bevindingen in activiteiten die helpen het medewerker engagement te versterken.

Benchmarking ― Met data verzameld van duizenden organisaties wereldwijd zijn onze consultants instaat om te voorzien in vergelijkende data vanuit verschillende geografische gebieden en industrieën.

Aon's benadering is erop gericht om gezamenlijk met u het engagementniveau binnen uw organisatie te onderzoeken en u te helpen interventies te bepalen om het engagement van uw medewerkers te verhogen.

Wij kunnen u ondersteunen bij:

  • Inzicht te krijgen in het engagementniveau en de drijfveren door middel van het uitvoeren van Engagementonderzoek
  • Engagementdata te analyseren en gezamenlijk met u prioriteiten te stellen en een actieplan te ontwikkelen om het engagementniveau in de organisatie te verhogen
  • Programma's en instrumenten te ontwikkelen en te implementeren die bijdragen om het engagement van uw medewerkers te verhogen.
Terug naar vorige pagina

Meer over: