Netherlands

Prestatiecultuur

In het huidige bedrijfsklimaat waarin snelheid en verandering aan de orde van de dag zijn, wordt het succes van de onderneming in belangrijke mate bepaald door de prestaties van individuele medewerkers. Het overgrote deel van de organisaties vindt echter dat zij niet beschikt over een echte prestatiecultuur: een cultuur die het verschil maakt tussen een 'goede' organisatie en een 'excellente' organisatie. Medewerkers richten zich op de verkeerde zaken, accepteren doelstellingen die niet uitdagend genoeg zijn en worden niet op consistente wijze beloond voor hun bijdrage. Een jaarlijkse prestatiecyclus is op zichzelf dus onvoldoende.

Organisaties groeien en veranderen, als een organisatie groeit, verandert ook het besturingsproces om een organisatie effectief mee aan te sturen. Indien een organisatie een verouderd systeem handhaaft kan zij er minder goed in slagen om strategie en de uiteindelijke bedrijfsresultaten met elkaar op een lijn te brengen. Met gevolgen voor de engagement van de workforce en de organisatie effectiviteit.

Aon Hewitt's High Performance Workforce benadering is erop gericht

  • U te helpen bij het realiseren of verbeteren van uw prestatiecultuur.Uw huidige prestatie beoordelingssysteem tegen het licht te houden en te verbeteren
  • Vaardigheden van uw managers te verbeteren, bijvoorbeeld door praktische instrumenten aan te reiken die helpen prestaties te bevorderen
  • Te analyseren welke signalen managers bewust en onbewust uitzenden, ter versteviging van de prestatiecultuur
  • Uw HR personeel te voorzien in vaardigheden die hen in staat stellen om op te treden als interne coach en een sparring partner te zijn voor uw managers

Door de High Performance Workforce benadering van Aon creeert u een prestatiecultuur waarin de strategie van uw organisatie en bedrijfsresultaten op één lijn zijn. De mensen in uw organisatie zijn niet alleen tevreden maar ook echt betrokken. Organisaties met een sterke prestatiecultuur presteren over de langere termijn goed en vaak ook substantieel beter dan hun concurrenten. Klanten zijn meer tevreden en loyaler.

Terug naar vorige pagina

Meer over: