Netherlands

Effectief beloningsbeleid

Ervaring leert dat de effectiviteit van het beloningsbeleid sterk afhangt van de kwaliteit in de uitvoering. Veelal zijn basisinstrumenten wel aanwezig. Investeren in een goede aansluiting van het beloningsbeleid op de wensen en vaardigheden van het management levert in veel gevallen het hoogste rendement op.

Onze dienstverlening

  • Beloningsstrategie en beleidsvorming
  • Indelingsystemen en salarisstructuren
  • Joblink™, onze moderne analytische methode van functiewaardering
  • Prestatiebeloning
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Sales Incentive programma’s
  • Aandelenplannen
Terug naar vorige pagina

Meer over