Netherlands

WIA-verzekering: onze oplossingen

In drie gevallen zal de werknemer een inkomensterugval ervaren:

 • Arbeidsongeschikten tot 35% krijgen geen uitkering meer uit de sociale wetgeving. Tenzij de werkgever dat anders oplost, gaat deze groep minder verdienen.
 • Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (80 tot 100%) krijgen een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon. Dit is gebaseerd op het maximum dagloon. Werknemers met een inkomen boven de dagloongrens vallen dus terug naar een aanzienlijk lagere uitkering.
 • Gedeeltelijk arbeidsongeschikten (35 tot 80%) die minder dan de helft verdienen van wat ze zouden kunnen verdienen, vallen op den duur terug naar een uitkering die een percentage bedraagt van het minimumloon. Deze vervolguitkering is vrijwel altijd lager dan de loongerelateerde uitkering.

Verzekeringen voor WIA-hiaten

Voor de drie WIA-hiaten bestaan er enkele collectieve verzekeringsoplossingen.
 • De verzekering voor arbeidsongeschiktheid tot 35%
  Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en geen uitkering meer krijgen, moeten er samen met de werkgever alles aan doen om te blijven werken. Soms betekent dit dat de werknemer minder uren gaat draaien of een lagere functie gaat uitoefenen. Een lager salaris is meestal het gevolg.

  De door de markt geboden oplossingen voor dit hiaat zijn beperkt. Verzekeraars bieden weliswaar diverse producten aan, maar die kennen een beperkte dekking ter grootte van meestal 20% van het salaris. De werknemer krijgt maximaal één jaar een uitkering en de premie is in verhouding daarmee relatief hoog. Wij adviseren u dan ook deze situatie zo mogelijk in eigen beheer op te lossen

 • De WIA-excedentverzekering
  Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten met een inkomen boven de dagloongrens vallen met een uitkering flink terug in inkomen. Met de WIA-excedentverzekering kunnen zij 70% van hun inkomen verzekeren.

  Voor het aanvragen van een offerte, vult u het Aanvraagformulier WIA-excedentverzekering Aanvraagformulier WIA-excedentverzekeringin.

 • De WGA-hiaatverzekering
  Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die van een loongerelateerde uitkering naar een vervolguitkering gaan, krijgen vrijwel altijd te maken met het WGA-hiaat. De WGA-hiaatverzekering geeft een aanvulling op de vervolguitkering. De verzekering keert uit tot 70% van het oude salaris, afhankelijk van het geldende uitkeringspercentage dat hoort bij de mate van arbeidsongeschiktheid.

  Voor het aanvragen van een offerte, vult u het Aanvraagformulier WGA-hiaatverzekeringAanvraagformulier WGA-hiaatverzekering in.

Contact