Netherlands

Aanmelden webinar ‘Risky Friday’

 


Durft u op vrijdag 13 november onder ogen te zien hoe uw risicofuncties presteren in (post)crisistijd?

Angst voor vrijdag de dertiende? Als uw risicomanagement op orde is, is hier geen reden voor. Vorige vrijdag de 13de in maart, aan het begin van de Corona lock down gingen wij met u het gesprek aan te gaan over waar u staat met risicomanagement. 6 maanden verder zijn we benieuwd wat deze crisis ons allen heeft geleerd over de effectiviteit van onze risk functies en waar de prioriteiten voor verbetering liggen

Risk maturity

Uw organisatie is ‘risicovolwassen’ (risk mature) wanneer negen dimensies van risicomanagement zijn ingericht. Deze stonden centraal in onze vorige ‘Risky Friday’ editie en zullen wederom worden toegelicht. We zoeken verder de verdieping op naar aanleiding van de actualiteit en gaan in op vragen zoals:

  • Wat is het Corona effect op ons risicoprofiel?
  • Hoe heeft Risicomanagement bijgedragen aan het controleren van de impact van de crisis?
  • Welke prioriteiten komen naar voren voor de inrichting voor ons risicomanagement en het beschermen van onze strategie met risicomanagement?

Aanmelden