Netherlands
Inkomen

Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid

 

Werknemers die na 104 weken ziekte arbeidsongeschikt raken, krijgen van de overheid een WIA-uitkering. Maar als die uitkering laag is, gaat hij of zij er flink in inkomen op achteruit. Hoe gaat u daar als werkgever mee om? Wat zijn voor uw werknemers de voordelen van een aanvullende inkomensverzekering?

 

Zorgplicht
U bent als werkgever niet wettelijk verplicht om de WIA-uitkering van uw werknemer aan te vullen. Maar veel werkgevers zien het als onderdeel van hun zorgplicht om het inkomen van arbeidsongeschikte werknemers te beschermen. In sommige gevallen bent u vanuit de arbeidsvoorwaardelijke toezegging of CAO wél verplicht om inkomensbescherming te bieden. Ook kunnen medewerkers u aansprakelijk stellen als hun situatie het gevolg is van een beroepsongeval of -ziekte.

Een inkomensverzekering kan claims en onnodige kosten voorkomen én getuigt van goed werkgeverschap.

Aanvulling op Pensioenfonds Zorg en Welzijn-regeling (PFZW) bij arbeidsongeschiktheid
Uit onderzoek blijkt dat medewerkers in de zorgsector een bovengemiddelde hoge werkdruk ervaren. Door de grote betrokkenheid in de zorg bij patiënten en cliënten, is de emotionele belasting hoger dan in de meeste andere sectoren. Daarbij speelt krapte in de bezetting binnen organisaties steeds meer een rol. De veranderingen in de inrichting van de zorg en invulling van taken, betekenen vaak nog een extra belasting. Medewerkers kunnen ondanks alle eigen inspanningen en die van zijn of haar werkgever uiteindelijk toch in de WIA terechtkomen.

 
 

Wat kan Aon voor u betekenen?
Aon’s visie is dat investeren in het welzijn van uw medewerkers bijdraagt aan gemotiveerde en productieve medewerkers, lagere verzekerings- en verzuimkosten en beperking van uw risico’s. Wij inventariseren voor u de arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen, uit uw cao, arbeidscontracten en het Pensioenfonds. Vervolgens helpen wij u bij het vinden van passende oplossingen, zodat u uw medewerkers inkomenszekerheid kunt bieden als een medewerker uitvalt door arbeidsongeschiktheid. Aon kan u als werkgever ook adviseren en ondersteunen op het gebied van (verzuim)preventie, risicomanagement, re-integratie en het duurzaam inzetbaar houden van uw medewerkers. Een geïntegreerde aanpak houdt uw medewerkers productiever, beter verbonden met uw organisatie en helpt voorkomen dat zij voortijdig uitvallen.

WIA (aanvullende) verzekeringen