Netherlands

Aon en Unirobe Meeùs Groep (UMG) bundelen krachten

 

Veelgestelde vragen over de integratie met UMG

Aon Nederland en UMG bundelen de krachten in Nederland. We houden u graag op de hoogte van de stappen die worden gezet en wat dit voor u betekent.

 
 

Samengaan Aon en UMG

Wanneer wordt Aon formeel eigenaar van UMG?
Per 1 november 2017 vormen beide partijen een juridische eenheid. Voorlopig merkt u daar nog weinig van. De integratie van UMG met Aon is een proces waar we de tijd voor nemen omdat we het graag zorgvuldig willen doen en tegelijkertijd nu en in de toekomst onze dienstverlening naar U maximaal willen borgen. Daarmee heeft U geen last heeft van de integratie, maar plukt U juist de vruchten van onze gezamenlijke dienstverlening.
Waarom gaan Aon en UMG samen?
In het geïntegreerde 'Aon van morgen' creëren we een gezamenlijke focus op consumenten, het midden- en kleinbedrijf, grote ondernemingen en multinationals. En blijven we vanzelfsprekend zorgen voor lokale aanwezigheid. U als klant van UMG of Aon profiteert straks van de gebundelde kennis en ervaring van UMG, Aon Nederland en ons wereldwijde netwerk. Deze overname is uniek voor de Nederlandse markt. Uniek voor ons maar zeker ook voor u als klant.
Wat zijn de voordelen van het samengaan?
Samenvattend kan met deze samenvoeging de klant profiteren van:
• Een wereldwijd netwerk
• Gebundelde kennis & ervaring
• Een breder productportfolio en dienstverlening
• Lokale bediening
• Een sterkere positie richting o.a. verzekeraars
Hoe en wanneer krijg ik informatie over het samengaan van UMG en Aon?
Vanaf 1 november 2017 gaan wij officieel berichten over de integratie van Aon en UMG. Uw eigen contactpersoon is goed op de hoogte, dus u kunt uw vragen aan hem of haar stellen. U kunt ook regelmatig berichten in de media horen of lezen. Als er informatie speciaal op u van toepassing is, dan hoort u daarover van uw eigen contactpersoon.
Blijven de merken van UMG bestaan?
De UMG-merken hebben vanaf nu een logo-toevoeging: 'an Aon company'. Daaraan kunt u zien dat ze onderdeel van Aon zijn. Uiterlijk per 1 januari 2019 worden alle UMG-merken gemigreerd naar het Aon-merk.
Hoe heet de nieuwe organisatie straks?
UMG en Aon gaan samen verder als Aon. Voor de merken van UMG verandert er voorlopig niets. De merken krijgen alleen een logo-toevoeging: 'an Aon company'. Daaraan kunt u zien dat ze onderdeel van Aon zijn.
Krijg ik straks een andere of minder goede dienstverlening als UMG en Aon samengaan?
Wij helpen u volgens onze gebruikelijke hoge standaard. Met de integratie van Aon en UMG gaan we de dienstverlening verder verbeteren. We bundelen de gezamenlijke kennis, ervaring en expertise. Hierdoor kunnen we u en andere klanten weer beter helpen, ook bij nieuwe of complexere wensen.
 

Productveranderingen

Verandert mijn product van UMG of Aon door het samengaan van UMG en Aon?
Voorlopig verandert er niets aan onze producten en dienstverlening. U kunt die dus blijven gebruiken zoals u gewend bent. Als er op termijn iets verandert, laten we u dat persoonlijk en zo snel mogelijk weten.
Veranderen de (polis)voorwaarden van mijn product als UMG en Aon samengaan?
Voorlopig verandert er niets aan onze producten en (polis)voorwaarden door het samengaan van Aon en UMG. Als er op termijn iets verandert, laten we u dat persoonlijk en zo snel mogelijk weten.
Is de offerte die ik recent heb gekregen nog geldig nu Aon en UMG samengaan?
De datum die op uw offerte staat, blijft onveranderd geldig.
Kan ik nog producten of diensten afsluiten bij Aon en UMG nu ze samengaan?
Voorlopig verandert er niets aan onze producten en dienstverlening. U kunt dus bij UMG én Aon producten en diensten blijven afsluiten. Als er voor u iets verandert, laten we u dat persoonlijk en zo snel mogelijk weten.
Blijft het productaanbod hetzelfde nu UMG en Aon samengaan?
Onze producten en dienstverlening blijven in de nabije toekomst hetzelfde. Op termijn willen we de producten en dienstverlening verder ontwikkelen. Als er iets verandert, laten we dat u persoonlijk en zo snel mogelijk weten.
Ik heb een overeenkomst bij Aon/UMG. Blijft die bestaan?
We houden ons natuurlijk aan bestaande afspraken. Uw bestaande overeenkomsten en regelingen hoeven dus niet aangepast te worden. Als er iets in uw overeenkomst verandert, laten we dat u persoonlijk en zo snel mogelijk weten.
Worden mijn kosten of premies hoger of anders door het samengaan van UMG en Aon?
In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten, prijs en dienstverlening. Als er op termijn iets verandert, laten we dat u persoonlijk en zo snel mogelijk weten.
Worden lopende producten samengevoegd?
In de nabije toekomst verandert er niets aan onze producten en dienstverlening. U kunt onze producten en diensten blijven gebruiken zoals u van ons gewend bent. Als er iets aan uw product verandert, laten we dat u persoonlijk en zo snel mogelijk weten.
 

Contact met UMG en Aon

Worden kantoren van Meeùs gesloten?
We willen in elke regio aanwezig zijn, zoveel mogelijk in de buurt van onze klanten. In de nabije toekomst verandert er niets aan onze vestigingen.
Worden mijn (contact)gegevens gedeeld met Aon?
Aon en UMG behandelen uw gegevens conform de huidige privacywetgeving.
Waar kan ik terecht als ik vragen heb over mijn producten van UMG en Aon?
U kunt met vragen terecht bij uw reguliere contactpersoon. Op www.aon.nl wordt de informatie over de overname regelmatig aangepast.
Kan ik nog steeds bij mijn vaste adviseur terecht?
U kunt gewoon contact opnemen met uw eigen contactpersoon.
Kan ik op dezelfde manier mijn online zaken blijven gebruiken/ inloggen met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord?
U kunt op de gebruikelijke manier online zaken regelen en inloggen. In de nabije toekomst verandert er niets.
Als ik accounts heb bij UMG en Aon, blijven dat dan aparte accounts of worden ze samengevoegd?
In de nabije toekomst verandert er niets. U houdt voorlopig verschillende accounts om in te loggen op uw besloten omgeving. Als er voor u iets verandert, laten we u dat persoonlijk en zo snel mogelijk weten.
Waar kan ik terecht als ik een klacht heb over UMG of Aon?
UMG en Aon hebben nu nog hun eigen klachtenprocedures.

Informatie over het klachtenproces van UMG.

Indien u een klant heeft gerelateerd aan de dienstverlening van Aon, neem dan contact op met uw reguliere contactpersoon
Ik heb producten bij UMG en bij Aon. Verandert er iets voor mij?
In de nabije toekomst verandert er niets, tenzij u zelf nieuwe wensen heeft. Daarover kunt u contact opnemen met uw eigen contactpersoon.