Netherlands

Veranderende omstandigheden vragen om flexibele arbeidsvoorwaarden

 

4 adviezen om aantrekkelijker te zijn voor (potentiële) medewerkers

COVID-19 heeft uw organisatie gedwongen om snel van aanpak te veranderen en op een andere manier te voorzien in de behoefte van uw medewerkers. Veerkrachtige organisaties hebben een moderne en flexibele aanpak en zijn beter in staat om snel op veranderende omstandigheden te reageren. Zij blijven aantrekkelijk voor (potentiële) medewerkers.
Hoe zorgt u ervoor dat u als organisatie veerkrachtig blijft en snel kunt reageren op onverwachte situaties en veranderende behoeften van medewerkers?

Vier adviezen om veerkrachtig en weerbaar te blijven

1 Diversiteit

Als organisatie heeft u tegenwoordig te maken met meerdere generaties op de werkvloer. Iedere generatie heeft zijn eigen kenmerken en behoeften*. Voor optimale prestaties van uw medewerkers is het zaak om rekening te houden met de diversiteit aan generaties binnen uw personeelsbestand. Zo blijkt de beloningsbehoefte bijvoorbeeld sterk te verschillen tussen generaties. Waar salaris belangrijk is voor de mensen die toe zijn aan de laatste stap in hun carrière (Generatie X, van 1955-1970), vinden ‘millennials’ (Generatie Y; 1985-2000) opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden belangrijker. Medewerkers zijn uw belangrijkste en meest waardevolle bedrijfskapitaal. Om dat zo te houden is het nodig om aandacht te hebben voor de verschillen tussen de behoeften van de generaties en om een diverse aanbod in arbeidsvoorwaarden te bieden dat aansluit bij de verschillende behoeften.

Bron:
* https://www.unretireyourself.com/resources/five-generations-workforce/

2 Flexibiliteit

Hoe goed je arbeidsvoorwaarden ook zijn, onderzoek wijst uit dat medewerkers ze beter waarderen als zij er heldere informatie over krijgen. Breng als werkgever de secundaire arbeidsvoorwaarden onder de aandacht bij uw medewerkers en geef ze uitleg. Ze hebben immers nooit effect als uw personeel niet van het bestaan afweet. Zet deze communicatie bovendien op het juiste moment in, bijvoorbeeld bij bepaalde gebeurtenissen in het leven van de medewerker. Denk aan de geboorte van een kind, in- en uitdiensttreding, trouwen, maar ook (deels) arbeidsongeschikt raken. Uit de EMEA Benefits Communication Survey 2016, een internationaal onderzoek van Aon, blijkt dat op dit vlak nog veel te winnen valt. Aon ondervroeg ruim 900 organisaties in 28 landen hoe zij met arbeidsvoorwaarden omgaan. Daaruit blijkt dat slechts 48% van de medewerkers de arbeidsvoorwaarden globaal kent. Minder dan een op de tien (9%) weet exact welke voorwaarden zij hebben.

Bron:
** 2019 Benefits and Trends Demographic Generation Changes, Aon Benefits and Trends Survey 2019

3 Vitaliteit

Leg aan je werknemers niet alleen uit welke, maar ook waarom je bepaalde arbeidsvoorwaarden aanbiedt. Pas dan zijn medewerkers in staat om individuele keuzes te maken. Voor een positief werkgeversimago (‘employer branding’) zullen werkgevers hun arbeidsvoorwaarden, als onderdeel van het totale beloningspakket, dan ook flexibel aan moeten bieden. Ook de ‘niet zichtbare’ voordelen van voorwaarden, zoals flexibiliteit bij het uitruilen van vakantiedagen, voegen waarde toe. Maar deze zijn vaak onduidelijk. Technologie kan medewerkers helpen de juiste arbeidsvoorwaarden eenvoudig uit te zoeken.

Bronnen:
*** Happy workers are more productive, research shows, World Economic Forum, November 2019
*** https://aon.com/netherlands/thema/vitaliteit/welzijn-van-medewerkers.jsp
*** Happy workers are more productive, research shows, World Economic Forum, November 2019
*** It's official: happy employees mean healthy firms, World Economic Forum, July 2019
*** Happiness and productivity: Understanding the happy-productive worker, University of Warwick’s Centre for Competitive Advantage in the Global Economy and Social Market Foundation, October 2015

 

 

4 Digitalisering

In dit digitale tijdperk hebben telefoons, tablets en smartwatches de mogelijkheden om informatie te verwerken radicaal veranderd. Zowel wat betreft de hoeveelheid informatie als de toegankelijkheid ervan. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze trend niet tot informatie-overload en ruis leidt? Verstandige werkgevers zetten digitale oplossingen in voor interactie met hun medewerkers.**** Zo kunnen werkgevers met inzet van de juiste tools en apps data op geaggregeerd niveau van medewerkers verzamelen en analyseren. Met de verkregen informatie kunnen zij medewerkers gerichter helpen met bijvoorbeeld hun vitaliteit of het aanbieden van passende arbeidsvoorwaarden.

Bron:
**** Technologie en data inzetten om álle medewerkers te bereiken, Aon, 2020

 

Wilt u leren hoe u als organisatie veerkrachtig blijft en snel kunt reageren op veranderende behoeften van 5 generaties medewerkers? Kijk dan het webinar "Bind 5 generaties medewerkers met flexibele arbeidsvoorwaarden" terug.