Netherlands

Vijf tips om uw medewerkers vitaal te houden

 

De wereld is veranderd sinds de uitbraak van het coronavirus. Dit heeft effect op ons allemaal. Binnen uw organisatie zullen veel van uw medewerker zich hebben moeten aanpassen aan een andere manier van werken. Voor de ene medeweker lukt dit vrij makkelijk, maar voor anderen vergt dit een stuk meer. Omdat u niet altijd weet hoe de situatie er thuis uitziet, vraagt dit van u en uw leidinggevenden om inlevingsvermogen. Het helpt als u rekening houdt met de situatie van verschillende groepen. We geven u een aantal tips, met voorbeelden van medewerkers die hiermee geholpen kunnen zijn.

1. Minder druk op vergaderingen

Werk en privé lopen door elkaar heen. Collega’s, vrienden en familie komen verder op afstand van elkaar en werktaken en -activiteiten moeten op andere manieren worden ingericht. Medewerkers kunnen stress ondervinden van de nieuwe manier van werken. Kinderen waren vaker thuis en tot voor kort lag ook de begeleidingstaak voor schoolwerk voor een groot deel bij de ouders. Videobellen of conference calls zijn het nieuwe normaal geworden, maar zijn niet altijd even praktisch. Gun medewerkers ruimte in het indelen van hun nieuwe werk- en privésituatie, bijvoorbeeld in werktijden en bij het plannen van vergaderingen of deadlines. Wederzijds begrip zorgt voor extra rust.

2. Ergonomische houding bij het thuiswerken

Medewerkers die achter hun computer werken kunnen last ondervinden van nek en schouderklachten. Veel mensen werken thuis maar hebben lang niet altijd een ergonomische werkplek, dit kan de klachten verergeren. Er zijn verschillende online tools beschikbaar met oefeningen om de nek en schouders te ontlasten, wijs uw medewerker hierop. Probeer uw medewerkers te helpen om thuis een ergonomische werkplek te creëren. Mochten door stress of een verkeerde houding de klachten toch toenemen, dan kunnen fysiotherapiebehandelingen een uitkomst bieden. Om uw medewerkers hierin te faciliteren, kunt u denken aan een collectieve zorgverzekering waar een aanvullend fysiotherapiepakket onderdeel van uitmaakt.

3. Blijf in goed contact en zorg voor een luisterend oor

Er wordt niet altijd open over gesproken maar we weten dat er in ons land veel eenzaamheid bestaat. Voor een grote groep is werk een belangrijke sociale factor die nu voor een groot deel is weggevallen. Vooral voor alleenwonenden is dat het geval. Zeker in deze tijd, waar medewerkers zich door het thuiswerken nog meer geïsoleerd voelen en niet goed weten hoe zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden, is het goed om medewerkers te helpen met hun vitaliteit en zo betrokken te houden bij de organisatie. Let hierop en zoek regelmatiger dan normaal contact met uw medewerkers. Doe dit niet alleen op professioneel, maar ook op informeel niveau.

4. Bied ondersteuning en advies

De economische gevolgen kunnen een flinke impact hebben voor uw medewerker. Denk bijvoorbeeld aan baanverlies of het failliet gaan van het eigen bedrijf van een partner. Hierdoor kunnen geldzorgen ontstaan die voor veel onzekerheid zorgen. Stel uw medewerker gerust waar mogelijk en bied ondersteuning of advies in de vorm van een financiële coach indien dit gewenst is.

5. Zorgverlof en flexibele indeling uren en vakantiedagen

De groep mantelzorgers in ons land wordt steeds groter. Als werkgever bent u lang niet altijd op de hoogte van de zorg die medewerkers bieden naast zijn of haar reguliere baan. Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft deze groep flink wat extra uitdagingen, omdat zij een kwetsbare groep verzorgen. Zij zullen extra maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat de verzorgde met het virus besmet raakt. In het geval dat ze zelf ziek worden, moet er alternatieve zorg worden geregeld, wat helaas niet altijd mogelijk is. Deze groep medewerkers heeft er veel baat bij als u extra flexibiliteit biedt. Bijvoorbeeld in het goedkeuren van zorgverlof en anders indelen van werkuren en vakantiedagen. Ook zijn er via een aantal collectieve zorgverzekeringen speciale ondersteuningspakketten beschikbaar voor mantelzorgers.
 

Verbeter motivatie en prestatie medewerkers

De coronacrisis heeft grote impact op ons allemaal. We werken meer thuis, we hebben minder sociale contacten en onze dagelijkse routine is flink opgeschud. Daarom is het zeker in deze tijden verstandig om als werkgever oog te houden voor de vitaliteit en een gezonde levensstijl van uw medewerkers.

Met een professioneel vitaliteitsbeleid voorkomt u stress en beperkt u verzuim. Zo verbetert u de motivatie en de prestatie van uw medewerkers. Het is dus een investering die zich terugbetaalt. Zeker wanneer u optimaal gebruikmaakt van uw collectieve zorgverzekering.

Lees in onze whitepaper over de strategische rol van de zorgverzekering