Netherlands

De waarde van de collectieve zorgverzekering voor werkgevers

 

Er gaan meer mensen met pensioen (‘vergrijzing’) dan er toetreden tot de arbeidsmarkt (‘ontgroening’). Het wordt voor werkgevers steeds moeilijker om aan voldoende geschikt personeel te komen. Dus het is belangrijk om het schaarse talent dat er is, aan te trekken en vooral te behouden. Maar hoe doet u dat?

 

Wees een aantrekkelijke werkgever
In de eerste plaats komt het neer op aantrekkelijk werkgeverschap. Het rapport ‘Veerkracht voor de toekomst’ van Aon laat duidelijk zien dat werkgevers actief inzetten op gezondheid om zo talent aan zich te binden. Het vergroot de betrokkenheid van medewerkers en verandert hen in ambassadeurs van uw bedrijf. Bovendien houdt het de werving- en selectiekosten beheersbaar.

 

Verzuim: voorkomen levert meer op dan beperken
Wanneer werkgevers investeren in het bestrijden van verzuim, ligt de focus meestal op de verzuimende medewerkers. Eigenlijk is dat zonde, want er valt veel winst te behalen wanneer organisaties zich richten op de 95% van het personeelsbestand dat (nog) niet verzuimt. In de praktijk blijken veel medewerkers al rond te lopen met klachten als gevolg van hoge werkdruk en stress. Wanneer u als werkgever focust op de inzetbaarheid en gezondheid van uw medewerkers, kunt u op tijd ingrijpen en niet pas wanneer het al te laat is.

 

Investeer in de gezondheid en prestaties van uw medewerkers
De personeelstekorten hebben grote financiële impact op werkgevers, zeker nu de ziekteverzuimcijfers ongekend hoog zijn. Als werkgever kunt u niets doen tegen de vergrijzing en ontgroening. U kunt wel invloed uitoefenen op de gezondheid van uw medewerkers en daarmee op de weerbaarheid van uw organisatie. Gezonde medewerkers zijn meer betrokken, gemotiveerder en leveren betere prestaties. Maar hoe investeert u op de juiste manier in hun gezondheid? Lees daarover meer in onze whitepaper.

 

Maak optimaal gebruik van uw collectieve zorgverzekering
Veel werkgevers weten niet dat hun collectieve zorgverzekering een belangrijk middel is, dat zij kunnen inzetten om de gezondheid van medewerkers te verbeteren. U kunt de zorgverzekering gebruiken om zorg te regelen, ziekteverzuim te beperken, arbeidsongeschiktheid te verlagen of te verkorten en om de inzetbaarheid van uw medewerkers te verhogen. Hoe werkt dit? Via een collectief zorgcontract biedt u medewerkers de zorg en vergoedingen die specifiek zijn gericht op de risico’s die bij hun beroep horen. Daarnaast kunt u via het collectieve zorgcontract mogelijk gebruikmaken van preventiebudgetten.

 

Bezuinigen op zorgverzekering is niet zonder risico
We zien een trend dat steeds meer medewerkers bezuinigen op hun zorgverzekering en daarom kiezen voor een budgetpolis, een hoog eigen risico of een beperkte of zelfs geen aanvullende verzekering. Zij laten een lagere premie leidend zijn in plaats van de zorg die zij krijgen bij ziekte. Als ze dan toch zorg nodig hebben, maken ze daar geen gebruik van, omdat het niet wordt vergoed. Met alle gevolgen voor henzelf, maar ook voor u. Stimuleer daarom het gebruik van de collectieve zorgverzekering. Want hoewel de overheid heeft besloten per 2023 de collectiviteitskorting op de basisverzekering te laten vervallen, is korting op aanvullende pakketten nog steeds mogelijk. Daarnaast kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om uw medewerkers een werkgeversbijdrage op de premie te bieden.