Netherlands

Blijf veerkrachtig, betrek uw medewerkers

 

9 tips om samen met uw medewerkers een toekomstbestendige organisatie op te bouwen


Van de economische crash van 2008 tot de COVID-19-pandemie; de bestaanszekerheid van uw organisatie wordt deze eeuw voortdurend uitgedaagd door krachten buiten uw invloedsfeer. Om veerkrachtig voor de toekomst te blijven, is het nodig dat organisaties zich continu kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Naast invloeden van buitenaf, zoals technologische veranderingen, globalisering en klimaatkwesties, veranderen ook de wensen en verwachtingen van de medewerkers. Hieronder geven wij negen tips weer om een toekomstbestendige organisatie op te bouwen. De eerste tip: betrek uw medewerkers.

Tip 1: Betrek uw medewerkers bij het proces
Organisaties beseffen lang niet altijd dat ze de grootste troef voor verandering en concurrentievoordeel al in huis hebben: hun medewerkers. Door samen te werken en gesprekken te starten over samenwerking en gezamenlijke doelen, kunnen organisaties een cultuur van verandering en veerkracht creëren. Zorg er dus voor dat uw organisatiewaarden en -cultuur aansluiten bij de verwachtingen en overtuigingen van uw medewerkers. Daarmee onderstreept u het belang van professioneel welzijn, waardoor de werving van medewerkers gemakkelijker wordt. Maar u bent ook beter in staat precies het type medewerker aan te trekken dat u nodig hebt.
 
Tip 2: Stel een duidelijk pad op en communiceer dit
Maar veranderen is niet makkelijk. Minder dan 30% van de organisaties met een strategie om het personeelsbestand te transformeren, slaagt daarin. Zo valt te lezen in de whitepaper Veerkracht voor de toekomst. Alleen al de noodzaak om te veranderen zorgt voor problemen bij medewerkers. Wanneer je mensen die een stabiele, onbedreigde baan hadden, vraagt om te veranderen, kan dat echte stress veroorzaken of zelfs als zenuwslopend worden ervaren. Het is daarom belangrijk om een duidelijk pad voor ogen te hebben. Voor de noodzakelijke veranderingen die doorgevoerd moeten worden, maar ook voor de communicatie met de medewerkers. De betrokkenheid van medewerkers is cruciaal om ervoor te zorgen dat iedereen de strategie accepteert, vertrouwt en uitvoert.

Tip 3: Verbind veranderingen aan individuele doelen
Door besluitvorming te verleggen naar de organisatie zelf, kunnen medewerkers niet alleen hun werkomgeving, maar ook de aard van hun werk vormgeven. Door veranderingen te verbinden aan individuele doelen, creëert u een heldere route, zowel voor nieuwe medewerkers als degenen die al lang in de organisatie werken. Mensen zijn de kracht achter een organisatie. Het kan daarom nodig zijn dat het huidige personeelsbestand zelf dringend moet veranderen als de organisatie wil overleven.

Tip 4: Zet in op levenslange inzetbaarheid
Het is belangrijk om levenslange inzetbaarheid aan te moedigen in plaats van levenslang werk. Dat is een duurzamere houding voor zowel de medewerker als de organisatie. Deze aanpak zorgt er niet alleen voor dat het toekomstige personeelsbestand flexibel is, maar - nog belangrijker - dat mensen zelf de regie houden over hun professionele carrière. De meeste personeelsstrategieën zijn gericht op een personeelsbestand dat verandert en zich aanpast aan bredere marktfactoren. Als uw organisatie zich moet aanpassen aan nieuwe omstandigheden, is uw personeel dan veerkrachtig genoeg om mee te veranderen? U kunt de veerkracht van uw organisatie meten via onze self-assesment-tool.

Tip 5: Durf de verleden tijd los te laten
‘Mensen hebben de neiging vast te houden aan wat ze kennen.’ Het antwoord op deze kwestie, ligt in het soort personeelsbestand dat u creëert. Katherine Conway, Head of Diversity & Inclusion, EMEA, bij Aon, is het hiermee eens: "Mensen hebben de neiging vast te houden aan wat ze kennen en huren dus vaak dezelfde soort mensen in, qua opleidingsachtergrond, of wat ‘past’ bij een bepaalde rol. Op deze manier leren organisaties echter niets en beperken ze de diversiteit in denken. HR-afdelingen moeten accepteren dat de tijd van wat ‘past in de mal’ voorbij is wanneer je de transparante werkomgeving wilt creëren waar mensen behoefte aan hebben."

Tip 6: Kies voor een divers personeelsbestand
De praktijk toont aan dat organisaties beter presteren met een diverse mix van mensen. Diversiteit en inclusie zijn de sleutel tot betere prestaties en moeten dus ook centraal staan bij het ontwerpen van een nieuwe strategie. Maar diversiteit heeft ook zijn uitdagingen. Managers moeten eraan wennen dat ze moeten werken met mensen die anders zijn dan zij gewend zijn.
U heeft dus managers nodig met een bredere kijk op kenmerken en competenties. De organisatiecultuur en een sterke teamdynamiek zijn ook erg belangrijk bij de onboarding van nieuwe collega’s. Betrek uw managers dus bij dit proces en help hen het juiste gedrag te laten zien. Inclusiviteit betekent niet simpelweg voor iedereen dezelfde deuren openen. Verschillende mensen hebben verschillende deuren nodig. Inclusiviteit betekent dat medewerkers de ondersteuning krijgen om hun potentieel aan te boren, hun mening kunnen geven in een constructieve en veilige omgeving of de tools krijgen die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen en te kunnen communiceren in een grotere groep.

Tip 7: Investeer in de connectie met uw medewerkers
De vrijheid om creatief te zijn en te innoveren is waar grote organisaties het meest in falen en daarom kunnen ze stagneren en vastlopen. Het benutten van de kracht van uw mensen is de route naar echt concurrentievoordeel. Dat vraagt om empathie en het vermogen om echt contact te maken. Een team dat samenwerkt en naar elkaar luistert, presteert op lange termijn beter, ondanks hun individuele verschillen. Katherine merkt op: "Leer uw collega’s persoonlijk kennen, geef ondernemende karakters de ruimte om te denken en te doen, sta diversiteit van gedachten toe en geef mensen de gelegenheid om hun eigen samenwerkingen te creëren. Dan boort u een scala aan nieuwe perspectieven aan en komen uw medewerkers tot hun recht."

Tip 8: Zorg dat je op zijn minst in het peloton zit
In deze tijden van economische problemen en een wereldwijde pandemie die we niet zagen aankomen, moeten organisaties niet wachten tot het onvermijdelijke gebeurt. Op het moment dat je te laat aanhaakt, en achter de kopgroep en het peloton aan moet, moet je als organisatie alles uit de kast halen om bij te blijven. Katherine geeft aan: "Veel senior managers waren vaste werkstijlen gewend en waren niet voorbereid op een situatie als deze. Wie had gedacht dat thuiswerken zo succesvol zou kunnen zijn als het nu blijkt te zijn? Velen hebben zich snel moeten aanpassen en zullen dat moeten blijven doen, zodat ze een meer inclusieve en ondersteunende cultuur kunnen stimuleren waar geen plaats is voor controlerend gedrag en kantoorpolitiek."

Tip 9: Verbind medewerkers door sterke kernwaarden
Organisaties waarvan de waarden in lijn liggen met het type medewerker dat zij nodig hebben, kunnen elke storm doorstaan en gaan een mooie toekomst tegemoet. Het is daarbij belangrijk dat deze waarden authentiek zijn en gebaseerd op sterke ethische gronden. Dan zullen medewerkers samen met de organisatie de reis aan willen gaan. Om succes te behalen, kunt u enkele belangrijke acties opnemen in uw personeelsstrategie:
  • Begrijp de externe factoren die van invloed zijn op uw organisatie en hoe koersverandering u kan helpen bij het ontwikkelen van duurzame groei.
  • Stem de vormgeving van toekomstige organisatiedoelen af met de medewerkers.
  • Creëer managementprincipes waarin de samenwerking met personeel een belangrijke plaats innemen.
  • Beoordeel de vaardigheden en eigenschappen van uw medewerkers en beschouw hun rol als de kracht voor verandering en concurrentievoordeel.
  • Implementeer een wervingsstrategie waarmee u mensen aantrekt die de richting van uw organisatie aanvullen.
  • Ontwikkel een strategie voor medewerkersbetrokkenheid en communicatie waarbij openheid en inclusiviteit centraal staan.
  • Zorg ervoor dat de ontwikkeling van medewerkers is afgestemd op zowel de behoeften van de organisatie als van het individu.
De volgende stap: Vergoot de veerkracht van uw medewerkers
Bovenstaande 9 tips geven een eerste richting om als organisatie veerkrachtiger te worden. Is uw organisatie er klaar voor om ook een stapje verder te gaan? Download dan de whitepaper Veerkracht voor de Toekomst. In deze whitepaper leest u meer over wat er nodig is om de veerkracht van uw medewerkers te vergroten.