Netherlands
 

Wat is verzuimpreventie en waar begint u?

 

Een goede eerste stap is het investeren in een integraal vitaliteitsbeleid dat uw medewerkers helpt vitaal en veerkrachtig te blijven. Veerkrachtige medewerkers hebben meer energie en hogere motivatie. Dat staat in direct verband met de kans op verzuim.


Ook kunt u werken aan de volgende punten:
  • Training van uw leidinggevenden is ook van groot belang, zij zijn in direct contact met de medewerkers en vangen als eerste stresssignalen op door privéomstandigheden, te hoge werkdruk of gezondheidsklachten. Als zij weten welke hoe ze moeten handelen wanneer zo’n situatie zich voordoet, kunt u verzuim voorkomen.
  • Bij een goed verzuimbeleid hoort een verzuimprotocol, waar heldere afspraken in staan over hoe uw organisatie omgaat met zieke medewerkers. Om medewerkers zo snel en goed mogelijk te ondersteunen wanneer zij toch uitgevallen, sluit u een contract met een arbodienst of bedrijfsarts.

Wil u weten welke stappen u moet nemen om aan wet- en regelgeving te voldoen? Lees dan meer:

Verzuim voorkomen? Wees alert op werkstress
Dat werkstress kan leiden tot verzuim, lijdt geen twijfel. Maar tegelijkertijd weten we ook dat verzuim vaak wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Stress op het werk is in veel gevallen niet de hoofreden van verzuim, maar wel de druppel die de emmer doet overlopen. Hoe voorkomt u dat het zo ver komt? Lees het interview met consultant Jan van Beek.