Netherlands

Werken heeft invloed op je emotionele en fysieke gesteldheid.

 

Werken is gezond. Het geeft je een stabiel inkomen, je ontwikkelt sociale connecties en het draagt bij aan zingeving in je leven. Tegelijk heeft werken invloed op je emotionele en fysieke gesteldheid. De mate waarin werken van invloed is op je gezondheid hangt af van factoren als wel of geen voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, de mate van autonomie en feedback die je ervaart, sociale steun, de werkdruk, waardering en het niveau van werkzaamheden en de waardering die je krijgt.

 

Terwijl de gezondheid van de bevolking blijft verslechteren en de medische kosten overal ter wereld blijven stijgen, onderzoeken organisaties hoe ze programma's kunnen ontwikkelen die verschillende risicofactoren aanpakken. "Veel van de globale risicofactoren leiden vaak tot chronische aandoeningen met langdurige medische kosten, waardoor ze duur worden om te behandelen en leiden tot langdurige medische kostenstijgingen," zei Tim Nimmer, chief health care actuary bij Aon. "Werkgevers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen door individuen en hun families te motiveren om actiever aan hun gezondheid te werken, zoals deelname aan gezondheids- en welzijnsactiviteiten en betere behandeling van chronische aandoeningen." Dit is van cruciaal belang om niet alleen de kosten te beheersen, maar ook de algemene gezondheid te verbeteren.

Download whitepaper
 
 

Aantrekken en behouden van talent; waar moet je op letten?

Onze samenleving, de economie en ons werk zijn de laatste tien jaar sterk veranderd. Hoe en waar we ons werk doen, waarom en met welke informatie en met wie en voor wie we ons werk doen. Dit zorg ervoor dat er andere vaardigheden en competenties van medewerkers en managers worden verwacht. Daarnaast zorgen de grote hoeveelheid informatie en e-mailoverload ervoor dat we het steeds drukker hebben en we ons in bochten wringen om aan alle eisen te kunnen voldoen die ons worden gesteld. Lees verder