Netherlands

Consultatie Wet toekomst pensioenen

 

Reactie Aon op concept wetsvoorstel Pensioenakkoord

Het wetsvoorstel Pensioenakkoord is op 16 december ter consultatie aangeboden. Dit betekent dat een ieder vanaf dat moment via electronische weg commentaar mocht leveren op het wetsvoorstel. De sluitingsdatum om dit in te dienen was op 12 februari 2021. Middels een persbericht hebben wij onze reactie inmiddels ook extern gedeeld. De volledige, inhoudelijke reactie van Aon op het concept wetsvoorstel is op deze pagina in te zien.

In onze reactie gaan wij in op een aantal thema’s die in de Wet toekomst pensioenen aan de orde komen. Daarbij gaan wij ook in op specifieke wetstechnische aspecten.

Bekijk hier het volledige consultatiedocument wat door Aon is ingediend bij het ministerie.

Samenvatting concept wetsvoorstel

Eerder brachten wij al een samenvatting uit van het concept wetsvoorstel. In deze samenvattingen gingen we in op enkele hoofdlijnen van het concept-wetsvoorstel, met name op punten die al genoemd waren in de hoofdlijnennotitie maar daarin nog onvoldoende uitwerking hadden.

Wilt u alle hoofdlijnen nog eens rustig nalezen? De hoofdlijnen van het pensioenakkoord hebben we overzichtelijk op een rij gezet.

Bekijk hier de samenvatting