Netherlands

Pensioen

 

De pensioendatum van uw werknemer nadert; wat nu?

Binnenkort gaat uw werknemer met pensioen. U heeft voor uw werknemer een pensioenverzekering afgesloten. Maar hoe nu verder? Om u hierbij te helpen heeft Aon de belangrijkste pensioenfeiten op een rij gezet. Op deze wijze maakt uw werknemer de juiste keuze.

De pensioenverzekering omzetten in pensioen
De pensioenverzekering die u heeft afgesloten zorgt ervoor dat uw werknemer op pensioengerechtigde leeftijd periodiek een pensioenuitkering ontvangt. Wanneer de einddatum van de pensioenverzekering in zicht is, heeft uw werknemer een kapitaal bijeen gespaard. Om hiervan zo optimaal mogelijk te genieten is het belangrijk dat de werknemer nadenkt over het omzetten van het pensioenkapitaal naar een maandelijkse pensioenuitkering.

Aon helpt bij het inzichtelijk maken van de mogelijkheden bij verschillende verzekeraars zodat uw werknemer zo efficiënt mogelijk van het opgebouwde kapitaal kan genieten. Uw werknemer heeft dus de zekerheid van de juiste en volledige informatie met betrekking tot de mogelijkheden voor het aanwenden van het kapitaal. Daarnaast informeren wij uw werknemer over de gevolgen van het eerder of later stoppen met werken, hierbij rekening houdend met de fiscale- en verzekeringsaspecten.

Hoogte van de pensioenuitkering
Uw werknemer kan kiezen voor een jaarlijks gelijkblijvende uitkering. In dit geval wordt van het beschikbare pensioenkapitaal een levenslang jaarlijks gelijkblijvende pensioenuitkering aangekocht.

Uw werknemer kan variëren in de hoogte van de pensioenuitkering. Dit kan interessant zijn als de partner van de werknemer bijvoorbeeld niet (meer) werkt en ook nog geen pensioen en/of AOW uitkering krijgt. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo mag de laagste uitkering niet minder zijn dan 75% van de hoogste uitkering. Bij het hoog/laag pensioen wordt uitgegaan van een hoge uitkering gedurende de eerste vijf jaar en vervolgens een verlaagde uitkering na vijf jaar tot 75% van de hoge uitkering. Of uw werknemer kan een jaarlijks stijgende pensioenuitkering ontvangen. In dit geval wordt de pensioenuitkering jaarlijks met een vast percentage, bijvoorbeeld 2%, verhoogd. Hierdoor wordt de uitkering meer inflatiebestendig.

Nabestaanden
In de meeste gevallen wordt na het overlijden van uw werknemer het pensioen automatisch verlaagd naar 70% van de oorspronkelijke uitkering. Uw werknemer kan ook kiezen voor een andere verhouding. Hiervoor is altijd de goedkeuring van de betrokkenen vereist. De partner heeft na het overlijden recht op dit partnerpensioen. Dit is geregeld in het pensioenreglement van de pensioenverzekering.

Uw werknemer zorgeloos van het pensioen laten genieten!
Aon neemt graag uw zorgplicht over. Na het verrichten van een op maat gemaakt marktonderzoek bij verschillende verzekeraars doen wij uw werknemer een voorstel van de meest gunstigste verzekering. Wij verwerken de aanvraag en voeren voor de werknemer de correspondentie met de verzekeraar. Uiteraard controleren wij de uiteindelijke polis en zorgen wij ervoor dat de uitkering correct en op tijd uitgekeerd wordt. Zodat uw werknemer met een gerust hart kunt genieten van het pensioen!