Netherlands
 

Raamovereenkomst Europese aanbesteding WGA ERD

 
De keuze om eigenrisicodrager voor de WGA te worden met een conventionele verzekering moet voor een aanbestedende dienst plaatsvinden door middel van een Europese aanbestedingsprocedure. Dit is een juridisch en administratief complex traject en levert slechts enkele inschrijvers op. Aon heeft een uniek concept ontwikkeld dat aanbestedende diensten een minimale inspanning biedt en maximaal 6 inschrijvers levert.
Aanbesteding niet aantrekkelijk voor verzekeraars
De uitvoering van een Europese aanbesteding kan voor aanbestedende diensten een extra, complexe en administratieve belasting vormen. Met name in de verzekeringsmarkt. De Europese aanbestedingsprocedure is bovendien juridisch complex, mede omdat er regelmatig sprake is van wijzigingen van wet- en regelgeving.

Een Europees aanbestedingstraject is voor verzekeraars niet erg aantrekkelijk. Het betekent voor verzekeraars een forse administratieve last, waarbij zij geen zekerheid hebben dat hun de opdracht wordt gegund. Om die reden maken verzekeraars vaak de keuze om niet in te schrijven op een Europese aanbesteding. Dit resulteert in slechts enkele inschrijvingen, wat de marktwerking voor aanbestedende diensten niet ten goede komt.

De aanpak van Aon
Aon heeft als intermediair in de verzekeringsmarkt het initiatief genomen om deze situatie te doorbreken en zowel voor aanbestedende diensten als verzekeraars een efficiënt aanbestedingsproces te organiseren. De efficiëntie van dit proces ligt in het feit dat Aon een Europese aanbesteding is gestart met het doel te komen tot een raamovereenkomst.

Aanbestedende diensten kunnen deelnemen aan de raamovereenkomst en verzekeraars kunnen erop inschrijven. Vervolgens kunnen aanbestedende diensten, binnen de raamovereenkomst gestelde voorwaarden, offertes aanvragen bij de geselecteerde verzekeraars via een verkorte procedure.

De voordelen voor de aanbestedende diensten zijn:
 • de benodigde kennis over de verzekeringsmarkt is al ingebracht
 • Aon neemt het volledige aanbestedingstraject voor zijn rekening.
 • administratieve lastenverlichting en uitvoering conform Aanbestedingswet- en regelgeving.

Aanbestedende diensten profiteren van een gezonde marktwerking doordat er meerdere verzekeraars inschrijven op de raamovereenkomst en deelnemen aan het offerteproces. Voor verzekeraars is het voordeel dat zij slechts één keer behoeven in te schrijven op een Europese aanbestedingsprocedure en daarna een vereenvoudigde verkorte procedure kunnen volgen. De Raamovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar. Binnen de looptijd van de raamovereenkomst kunnen aanbestedende diensten bij het aflopen van een verzekeringsovereenkomst offertes opvragen zonder opnieuw een aanbestedingstraject te starten. Verzekeraars die hebben ingeschreven op de raamovereenkomst, kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst offertes uitbrengen zonder zich opnieuw in te schrijven.

Wat levert u dit op?
Aon neemt de aanbestedingsprocedure volledig uit handen. Voor de Europese aanbesteding wordt het volgende traject doorlopen:
 
 • Inventariseren van de risico-informatie;
 • Opstellen uitgangspunten offerteaanvraag (bestek);
 • Versturen individuele offerteaanvraag binnen de raamovereenkomst;
 • In ontvangst nemen en beoordelen/wegen van offertes;
 • Het opstellen van een financiële analyse op basis van de risico-informatie en de BPKV offerte;
 • Opstellen rapportage marktonderzoek en het aanbestedingsdossier.

We ontzorgen u volledig tijdens de gehele aanbestedingsprocedure en alles verloopt conform Aanbestedingswet.

Wat is het resultaat?
 • Offertes uitgebracht door de maximaal 6 gerenomeerde verzekeraars
 • Compleet aanbestedingsdossier
 • WGA ERD verzekering inculsief WIA casemanagement

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Raamovereenkomst Europese aanbesteding WGA ERD? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.