Netherlands
 

Premie & Subsidie.Monitor

 
Werkgeverslasten afgedragen en alle beschikbare regelingen volledig toepassen; u bent er als werkgever maar druk mee. Als dat automatisch zou kunnen, scheelt u dat veel tijd en zorgen. Met de Premie & Subsidie.Monitor is dat precies wat we doen. Met de Premie & Subsidie.Monitor automatiseert u de inventarisatie van beschikbare regelingen voor nieuwe medewerkers. U beperkt zo uw administratieve lasten tot het minimum en u ziet direct hoeveel geld u gaat besparen.
Compensatie Transitievergoeding
Per 1 april 2020 treedt een nieuwe regeling in werking, de compensatieregeling transitievergoeding. Als een werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Met de regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Met de Premie&Subsidie.Monitor ondersteunen wij u bij deze terugvraag.

WW-premie Hoog en Laag
Werkgevers betalen een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Naast het soort contract is ook het aantal flexibele werkuren van invloed op de premie die u moet betalen. Het verschil tussen de Hoog- en Laagpremie is zo groot (5%.) dat het loont hierop een extra controle uit te oefenen. Zo weet u zeker dat u nooit teveel premie afdraagt.

Loonkostenvoordelen kosten u veel tijd
Door de WTL heeft u meer administratieve lasten voor het juist toepassen van Loonkostenvoordelen (LKV). Bij een nieuw dienstverband moet u binnen drie maanden inventariseren of u in aanmerking komt voor LKV. De LKV kunnen u zomaar EUR 18.000,- opleveren in drie jaar tijd. De administratieve last die daarbij komt kijken in de eerste drie maanden is hoog:
  • Vragenlijsten opsturen
  • Signaleren van potentie
  • Controleren of vragenlijsten retour komen
  • Juiste acties verbinden aan potentiële medewerkers

Premie & Subsidie.Monitor maakt het u makkelijk
Met de Premie & Subsidie.Monitor inventariseert u automatisch alle mogelijke LKV en/of no-risk regelingen voor nieuwe medewerkers. Door een API-koppeling met uw salarisadministratie zien wij direct voor welke nieuwe medewerkers we een inventarisatie moeten maken. Medewerkers ontvangen een digitale vragenlijst om in te vullen. Aan de hand van de antwoorden voert Aon de vervolgwerkzaamheden uit om tijdig de bewijslasten van het UWV op te vragen en zo de besparing voor u te realiseren.

Wat doen wij voor u?
Via een digitaal portaal heeft u direct inzage in de status van onze werkzaamheden. Daarnaast krijgt u financieel inzicht in de prognoses van wat de gerealiseerde besparingen u opleveren.

Wat levert het u op?
U automatiseert de inventarisatie van beschikbare regelingen voor nieuwe medewerkers. U beperkt zo uw administratieve lasten tot het minimum en u ziet direct hoeveel geld u gaat besparen.