Netherlands

Concurrentie arbeidsongeschiktheids-verzekering (WGA) tussen UWV en private verzekeraars eindelijk op gang

 

Een samenvatting is kort en krachtig. Maar wat is nóg korter en nóg krachtiger? Een samenvatting van een samenvatting! Ik doe een poging.

Waar werkgevers al enkele jaren private verzekeraars vaarwel zeiden en zich bij het UWV verzekerden voor arbeidsongeschiktheid (WGA), lijkt deze trend nu gekeerd. 20% van de werkgevers die bij het UWV verzekerd waren in 2016, hebben ervoor gekozen om zich in 2017 privaat te verzekeren. En ongeveer een derde van de werkgevers die privaat verzekerd waren, zijn van verzekeraar gewisseld. Dit blijkt uit onderzoek van Aon Corporate Wellness onder 481 werkgevers met in totaal € 4,7 miljard aan loonsom.

Markt WGA was ernstig ziek …
De private markt voor de WGA leek een stille dood te sterven: verzekeraars konden op premie niet concurreren met het UWV. En bij een overstap van UWV naar private verzekeraars, moesten werkgevers een grote koopsom betalen om bestaande WGA-uitkeringen mee te verzekeren. Daar bovenop leken private verzekeraars ook op het gebied van ondersteuning van verzuim en arbeidsongeschiktheid niet beter te presteren dan het UWV. Gevolg: een massale terugkeer van privaat verzekerde werkgevers naar het UWV.

… maar is aan de beterende hand
Deze trend is eindelijk gekeerd door maatregelen van minister Asscher. En de markt heeft geleerd: verzekeraars hebben fors geïnvesteerd in begeleiding van werkgevers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. De cijfers wijzen uit dat de markt op gang komt: 20% van de publiek verzekerde werkgevers is overgestapt naar een private oplossing en ongeveer een derde van de privaat verzekerde werkgevers is overgestapt naar een andere verzekeraar. Dit laatste is niet verwonderlijk: gemiddeld genomen was het verschil tussen de scherpste verzekeringsofferte en de duurste ongeveer 48%. Dit zijn ongekende cijfers de laatste jaren – de markt zat volledig op slot. Maar werkgevers hebben nu ook echt wat te kiezen.

Verschil kleine en grote werkgevers
Onder kleine werkgevers (tot tien keer de gemiddelde loonsom van een werknemer in Nederland) zien we dat slechts ongeveer 7% van het UWV overstapt naar een private verzekeraar. Onder grote werkgevers (tot honderd keer de gemiddelde loonsom van een werknemer in Nederland) is dit ongeveer 27%. Zoals ik eerder al heb gezegd: wanneer je als werkgever eigenrisicodrager wordt, neem je ook verplichtingen op je. En dat zijn niet altijd de leukste – zowel administratief als op het gebied van begeleiding van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

Grote werkgevers hebben vaak nog wel de middelen om hiermee om te gaan en het eigenrisicodragerschap kan dan op korte termijn tot kostenbesparingen leiden. De keuze voor het UWV lijkt met name voor MKB’ers een logische: de premie is niet al te hoog, de administratieve verplichtingen zijn beperkt en het UWV neemt ook de begeleiding van de (ex-)werknemer over. Uit ons onderzoek blijkt dat ongeveer 17% van de kleine werkgevers terug is gekeerd naar het UWV, waar dit voor grote bedrijven ongeveer de helft is. Gemeten in aantallen werkgevers verwachten wij dat het aandeel bij het UWV verzekerden toeneemt, maar gemeten in loonsom zal het aandeel privaatverzekerden ongeveer gelijk blijven.

Risico niet verzekeren?
Naast een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij het UWV of bij een private verzekeraar, kunnen werkgevers er ook voor kiezen het risico zelf te dragen. 3% van de werkgevers in ons onderzoek heeft dit gedaan. Het zijn dan vooral de echt grote werkgevers, want die 3% werkgevers vertegenwoordigen 8% van de loonsom.

Linksom of rechtsom betaalt de werkgever de WGA-uitkering voor zijn werknemer. Het goedkoopst is om het niet te verzekeren, want je betaalt die uitkeringen altijd met een opslag. Oók bij het UWV. Maar let op: voor MKB’ers is dit risicovol, omdat één WGA-uitkering al snel € 100.000 kost waarvoor in één keer een voorziening opgenomen moet worden. Maar voor grote, gezonde werkgevers is het een serieuze optie.

Keuzes genoeg voor werkgevers: UWV, private verzekeraars, risico zelf dragen. De juiste keuze kan veel geld besparen. Wij zien dan ook dat veel werkgevers per 1 juli en 1 januari 2018 alsnog laten onderzoeken wat voor hen het beste past en waarschijnlijk het UWV vaarwel gaan zeggen.

Toch meer weten?
Was deze samenvatting toch wat te kort? Kijk dan hier!

Ramon van Bruchem
Consultant Corporate Wellness