Netherlands

Verschil renterisico pensioen

 

Verschenen in tijdschrift Balansmanagement - september 2016

Sinds een aantal jaren hebben wij in Nederland het marktwaardedenken. Een prima ontwikkeling om zo de beide kanten van de balans van een pensioenfonds te waarderen. Eén van de grootste risico’s bij Nederlandse pensioenfondsen is het renterisico. In Nederland dienen de verplichtingen van Nederlandse pensioenfondsen gewaardeerd te worden op basis van het Financieel Toetsingskader(FTK).