Netherlands

Column Fine Art Magazine Tableau | zomer 2016

 

REGISTRARS

Begin juni woonde ik in Wenen het ERC 2016 bij. ‘Het Europees Rally Championship?’, vraagt u zich wellicht af. Nee nee, het heeft alles van doen met kunst en verzekeringen, de twee werelden waarin ik in mijn dagelijks werk met veel plezier verkeer. Het gaat namelijk om de tweejaarlijkse European Registrars Conference.

 

Aha, zult u zeggen, een congres. Maar wat zijn ‘registrars’ en wat hebben zij met kunst te maken? Wel, kort gezegd is een registrar degene die binnen een museum zorgdraagt voor alles wat met de logistiek van de kunstobjecten te maken heeft. Een functie achter de schermen, niet in de spotlights zoals de museumdirecteur of de curator, maar desalniettemin cruciaal. Vooral bij het tot stand komen van een tentoonstelling. Zo’n 700 registrars van vele Europese en ook enkele Amerikaanse musea, vergezeld door onder meer kunstvervoerders, kunstverzekeringsmakelaars en verzekeraars, kwamen op het ERC 2016 bij elkaar. Daar deelden zij kennis en ervaringen op het gebied van bruikleenovereenkomsten, kunsttransporten, verzekeringen en de procedures voor conditierapporten.

 

De registrar is binnen musea de belangrijke counterparty voor een makelaar in kunstverzekeringen. Wij hebben dagelijks contact met hen. Veelal gaat het daarbij om het in bruikleen krijgen of geven van kunstwerken. Musea lenen over en weer werken uit hun collecties uit voor tentoonstellingen die zij organiseren. En ook particuliere verzamelaars geven werken uit hun collecties in bruikleen. Met de door de curator opgestelde lijst van de werken die het museum graag in de tentoonstelling wil laten zien, gaat de registrar aan de slag.

Het begint - soms al jaren van te voren - met het overleggen met de verzekeringsadviseur van het museum om een indicatie te krijgen van de verzekeringskosten voor het project. En met de kunstvervoerders over de transportkosten. Als de tentoonstelling zich daarvoor leent, dient de registrar een aanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het verkrijgen van indemniteitsgarantie. Als die wordt toegekend, draagt de overheid een deel van het risico van schade of verlies van de bruiklenen (zie mijn column in Tableau van november 2014), wat een korting op de verzekeringspremie oplevert.

Ondertussen communiceert de registrar met de diverse bruikleengevers over de voorwaarden waaronder de werken worden geleend. Die worden vastgelegd in bruikleenovereenkomsten. Daarin wordt ook afgesproken wie de bruiklenen verzekert; in de regel is dit de bruikleennemer. Al met al is het een intensief traject waarin de registrar nauw samenwerkt met de verzekeringsadviseur van het museum.

Deze 10e editie van de ERC bood, naast de wetenswaardigheden uit lezingen en workshops, ook veel gelegenheid voor het treffen van bestaande en nieuwe contacten. In het internationale bruikleenverkeer communiceren registrars en verzekeringsadviseurs over de hele wereld vaak intensief per e-mail en telefoon, maar in onze people’s business is het belangrijk elkaar ook te ontmoeten.

En Wenen, tja wat kan ik zeggen, goede wijn behoeft geen krans. Tussen de lezingen en workshops door lukte het nog net om een kort bezoek te brengen aan het Albertina om de expositie ‘Monet bis Picasso’ te zien van werken uit de vaste Batliner Collection. Een aanrader.

Ik wens u een zonnige zomer toe met bezoeken aan mooie tentoonstellingen. En als u dan al die bruiklenen ziet hangen, denk dan ook even aan het werk achter de schermen van de registrars…

Marcel Schreuder