Netherlands

WAARDE

Column Tableau september 2014

‘One point two’ hoorde ik achter mij de galeriehouder zeggen. Plaats en tijd: Art Basel afgelopen juni. Aanleiding: de vraag van een bezoeker naar de prijs van een kunstwerk. En met zijn vervolgvraag getuigde de aspirantkoper van ervaring in het onderhandelingsspel: “pounds, dollars or euro’s?”. Waarop de galeriehouder met zijn antwoord “pounds!” zijn vervolgzet in het verkoopproces deed.

Kunst en geld. Een topvrouw van Christie’s noemde onlangs kunst ‘global currency’. Kunst áls geld! De belangrijkste kunstbeurs voor moderne en hedendaagse kunst, plaatsvindend op 3 continenten, als Wallstreet voor de internationale kunstwereld. Met een elite van kopers die voor recordopbrengsten zorgt op veilingen van Christie’s en Sotheby’s. Onder het credo “you won’t miss the money, but you’ll miss the piece”.

Over de waarde van kunst valt vanuit diverse optieken veel te zeggen: cultuur-historisch, maatschappij-kritisch, financieel en als belegging. Maar welke rol speelt waarde bij het verzekeren van kunst? Waarom en hoe wordt die bepaald, door wie? En wat wordt uitgekeerd wanneer een werk is gestolen?

In een verzekeringsovereenkomst, een polis, moet staan wat het verzekerde belang is en voor welk bedrag dat is verzekerd. Dat bedrag geldt als de maximale verplichting voor de verzekeraar. De premie wordt op grond hiervan berekend. Belangrijk is dat het verzekerde bedrag niet lager is dan de werkelijke waarde, anders is er sprake van onderverzekering. Dit geldt per definitie ook voor een kunstverzekering. Alleen, hoe bepaal je de werkelijke waarde van kunst? Bij de aankoop van gisteren is het niet zo moeilijk. De factuur zal de weergave zijn van de marktwaarde van het kunstwerk op dat moment. Maar het werk van de 20 jaar geleden als talentvol onderkende en inmiddels internationaal doorgebroken kunstenaar zal een andere marktwaarde hebben dan in zijn beginjaren.

De meest voor de hand liggende manier om zekerheid te krijgen over het verzekerde bedrag is om samen met uw makelaar in kunstverzekeringen er een afspraak met de verzekeraar over te maken. Zodat de waarde ‘as agreed’ is. Dat kan op basis van een taxatierapport, maar ook aan de hand van een deugdelijke collectie-registratie. Als de waarde op deze wijze wordt afgesproken, ontstaat er bij verlies van een kunstwerk geen onzekerheid over de hoogte van de uitkering. De waarde is het afgesproken verzekerde bedrag.

Als de waarden niet vooraf zijn afgesproken, stelt bij een schade een onafhankelijke expert vast wat de actuele marktwaarde van het kunstwerk is. En of het totale verzekerde bedrag voldoende is voor de totale marktwaarde van de collectie op het moment van de schade. Zonder taxatie is het dus van belang om het verzekerde bedrag hoog - lees: veilig - genoeg te kiezen. En regelmatig te toetsen aan de markt. De marktplaats in Basel was in ieder geval weer een inspirerende ervaring. Ook zonder aankoop. Want kunst genieten staat los van de prijs. Laten we in de komende maanden vooral ook kunst zonder prijskaartjes gaan bekijken. Genoeg mooie tentoonstellingen in onze Nederlandse musea. En mocht u Basel hebben gemist, stap eens een galerie binnen in uw buurt. De internationale toppers van nu zijn immers ooit wel betaalbaar geweest… Ik wens u een mooi najaar toe met veel waardevolle kunstbeleving!

Marcel Schreuder
Registermakelaar in Kunstverzekeringen
Aon Fine Art, info@artscope.nl