Netherlands

Veel vooroordelen over Europees pensioenfonds bij Nederlandse werkgevers

 

Rotterdam, 14 juni 2018 – Het beeld dat grote werkgevers en pensioenfondsbestuurders in Nederland hebben van een Europees pensioenfonds is veelal gestoeld op onjuiste vooroordelen. Daardoor nemen zij een Europees pensioenfonds vaak niet mee in de zoektocht naar een toekomstbestendige pensioenregeling. Dat is zonde, want in sommige gevallen biedt een Europees fonds voor werkgevers en deelnemers veel voordelen. Zeker nu er een nieuwe Europese richtlijn wordt ingevoerd voor pensioenfondsen (IORP II).

Dat concludeert risico- en verzekeringsadviseur Aon op basis van een onderzoek naar zijn Europese pensioenfonds UnitedPensions onder 69 grote werkgevers en 13 pensioenfondsen.

Onterechte aannames
Bijna de helft van de grote werkgevers geeft desgevraagd aan het Europese pensioenfonds van Aon, UnitedPensions, niet te overwegen. Veelgenoemde redenen daarvoor zijn de overtuiging dat Nederland al het beste pensioenstelsel heeft, een gebrek aan controle of de overtuiging dat het niet goedkoper kan in België.

“In werkelijkheid is dat een stuk genuanceerder,” zegt Heleen Vaandrager, Chief Commercial Officer bij Aon’s afdeling Retirement & Investment. Zij ziet in de praktijk dat veel werkgevers en pensioenfondsen een Europees pensioen niet eens in de overwegingen meenemen omdat ze denken dat een pensioen in België niet betrouwbaar is en dat je op die manier de Nederlandse regels ontloopt. “Er gelden echter strenge regels op het gebied van governance en de uitkering van een Europees pensioen kan gewoon volgens de Nederlandse wetgeving verlopen. Een Europees pensioenfonds is niet altijd de best passende oplossing, maar het is zonde als er niet eens naar wordt gekeken op basis van onterechte aannames.”

Onbekend maakt onbemind
Opvallend is dat het vertrouwen in een Europees pensioenfonds stijgt naarmate de bekendheid ermee groter is. Van de grote werkgevers die het Europese fonds van Aon kennen, geeft een veel kleiner deel aan er geen vertrouwen in te hebben. De helft van de ondervraagde grote werkgevers wijkt liever niet af van de pensioenoplossing die zij kennen, ook als er strikte regels voor gelden. Voordelen voor werknemers en meedenken aan een toekomstbestendige pensioenoplossing zijn veelgenoemde redenen om het fonds wel te overwegen.

Nieuwe Europese richtlijn IORP II
De mogelijkheden van Europese pensioenen nemen toe met de nieuwe Europese pensioenrichtlijn IORP II. Die moet Nederland begin 2019 hebben geïmplementeerd. De richtlijn zorgt voor hogere standaarden voor het beheren van Europese pensioenen, met name op het gebied van bestuur en transparantie. Een pensioenfonds moet bijvoorbeeld zorgen voor goede bestuurders die prudent omgaan met het pensioengeld. Er zijn eisen aan risicobeheer, personeel en externe aanbieders en op communicatiegebied.

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing en staat klanten bij als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.

Aon heeft in Nederland 15 locaties met 2.600 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.