Netherlands

Hoe de casemanager uw verzuim beheersbaar maakt

 

Wat is de rol van de casemanager?
Waarom is de rol van een casemanager zo belangrijk om langdurig verzuim te voorkomen en beperken, re-integratie te bevorderen, kosten te besparen en aan al uw verplichtingen te voldoen. In dit interview vragen we het aan Joy van der Knaap, Manager WIA Casemanagement bij Aon. 

Waarom is actieve houding bij re-integratie zo belangrijk?
Het doel is natuurlijk altijd dat een medewerker duurzaam kan re-integreren. Maar om een zieke of arbeidsongeschikte medewerker weer aan het werk te krijgen, is ondersteuning nodig. Wat kan iemand nog wel of niet? Welke middelen zijn er voor handen om iemand op weg te helpen? Dat gaat niet vanzelf, daar moet je samen energie in steken. 

Hoe zit dat met bedrijven die publiek verzekerd zijn voor de WIA?
Voor deze bedrijven verzorgt UWV de re-integratie-activiteiten. Helaas gaat dit door de oplopende achterstanden lang niet altijd goed. Werkgevers komen hier vaak pas achter als ze hun premienota voor de werkhervattingskas echt goed controleren. We zien regelmatig dat er op sommige dossiers  niets is gebeurd. Geen re-integratie-activiteiten, geen herbeoordelingsaanvragen of soms zelfs helemaal geen contact. Dan beseffen werkgevers hoe belangrijk het is om er bovenop te zitten. Want de WGA-gerechtigden worden niet (goed) begeleid, zelfs niet als zij al mogelijkheden voor re-integratie hebben. En in de tussentijd betaalt de werkgever de rekening.

Wat kunnen werkgevers hiertegen doen?
Veel werkgevers kiezen ervoor om eigenrisicodrager te worden. Op deze manier nemen zij de regie terug over re-integratie en de verzuimkosten. Maar dit is specialistisch werk wat bovenop de normale werkzaamheden van een HR-medewerker komt. Het kost tijd, geld en er is specifieke kennis voor nodig. Daarom nemen zij een casemanager in de hand. Iemand die ze bij dit proces helpt tijdens de gehele periode van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit kan oplopen tot maximaal 12 jaar, ook als de werknemer uit dienst gaat. Veel werkgevers staan er vooraf niet bij stil welke - financiële - impact dit op hun organisatie heeft.

Wat levert een casemanager op?
Het doel van een casemanager is altijd om ervoor te zorgen dat een medewerker zo snel mogelijk weer met plezier en duurzaam aan het werk gaat. Daar wordt iedereen beter van. Daarnaast zorgt een casemanager dat de verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten zo laag mogelijk blijven. Ook door tijdig te focussen op preventie (al vanaf week 42), zodat de instroom in de WIA beperkt blijft. De inzet van een casemanager levert blijere medewerkers op, die duurzamer inzetbaar blijven. Heel belangrijk in deze tijden van personeelstekorten. Het ondersteunt goed werkgeverschap en tegelijkertijd is het een belangrijke manier om verzuimkosten te verlagen, en aan al uw wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Hoe doet een casemanager dat?
Een casemanager kent de manieren en de wegen om een medewerker verantwoord en effectief te laten re-integreren. Bijvoorbeeld door interventies in te zetten. Wanneer re-integratie niet of slechts deels mogelijk is, blijft een casemanager op zoek naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren. De casemanager heeft regelmatig contact met de medewerker, kan bezwaar aantekenen tegen een beslissing van UWV en vraagt onderbouwde herbeoordelingen aan bij wijzigingen in de situatie, zodat medewerkers altijd in de juiste arbeidsongeschiktheidsklasse ingedeeld zijn.

Ook kan de casemanager de medewerker laten oproepen bij een bedrijfsarts. Een casemanager onderhoudt tijdens het gehele traject de werkgever op de hoogte. Daarnaast sparren casemanagers met de werkgever tijdens de eerste 104 weken van verzuim. Meestal gebeurt dit eens per kwartaal en bespreken zij het lopende verzuim, lastige vraagstukken, interventies en de mogelijke cofinanciering daarvan door verzekeraars (voor eigenrisicodragers). Door de actieve houding van de casemanager kan de werkgever flink op kosten besparen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de noodzaak van actieve re-integratie en de (kostenbesparende) rol van casemanagers? Meld u dan nu aan voor het webinar ‘Hoe beperkt u de kosten van verzuim?’ op 14 april. 
Ja, ik neem deel aan het webinar