Netherlands

Transparant over belonen en vergoedingen


Aon beschouwt transparantie als een belangrijke voorwaarde in de vertrouwensrelatie met klanten en leveranciers. Daar hoort heldere communicatie bij over de eigen vergoedingen en de manier waarop Aon deze verrekent. Hieronder een overzicht:

Vergoedingen voor bemiddeling/advies
Aon ontvangt een vergoeding voor bemiddeling, advies, beheer en het afsluiten van verzekeringen. Deze vergoeding kan bestaan uit:
 • Een percentage van de verzekeringspremie (ook wel (afsluit)provisie);
 • Een (performance)fee;
 • Een combinatie hiervan.
Klik hier voor de commissiepercentages

Vergoedingen van verzekeraars
Aon kan ook een vergoeding ontvangen van de verzekeraar.
Deze vergoeding – bestaande uit een (teken)commissie of vaste fee - is bedoeld voor diensten die Aon namens of voor de verzekeraar vervult. Hierbij kan het gaan om:

 • Volmachten;
 • Beheer van faciliteiten;
 • Afwikkelen van schades;
 • Overige diensten waarbij gebruik van de Aon-infrastructuur klantvoordeel oplevert.

Aon kiest ervoor bovengenoemde services van de verzekeraar over te nemen als dit voor de klant efficiënter is. De kostenverlaging komt in dat geval ook ten gunste van onze klanten door een lagere kostprijs.

Vergoedingen voor schadebehandeling
Aon onderscheidt de volgende vergoedingen bij schadebehandeling:

 • In sommige situaties ontvangt Aon bij schadebehandeling 1% van het schadebedrag voor het (deels) afdekken van de behandelingskosten. Deze vergoeding is meeverzekerd.
 • Bij de afrekening op een schaderekening wordt in geval van verrekening een klein bedrag naar boven afgerond.
 • Bij regres schades kan Aon een vergoeding in rekening brengen om het schadebedrag te verhalen op de verantwoordelijke partij.
 • Aon zorgt dat schadeafwikkeling voor klanten zo efficiënt mogelijk verloopt en de totale kosten worden beperkt. Een wereldwijd netwerk van streng geselecteerde partners maakt dit mogelijk. Voor de bijbehorende coördinatie en relatiebeheer ontvangt Aon een vergoeding van de leveranciers.

Vergoedingen voor administratie
Bij verlenging van de polis rekent Aon per polis een vergoeding voor de administratieve afhandeling (afdrukken/verzenden) van de bijbehorende documenten.

Verdere toelichting kan op verzoek worden geleverd.