Netherlands

Hudig-Langeveldt Prijs

 

De Hudig-Langeveldt stichting heeft tot doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verzekeringen en financiële dienstverlening. De stichting is in 1975 opgericht ter gelegenheid van de jubileumviering van een aantal werkmaatschappijen van de Hudig-Langeveldt Groep b.v., inmiddels Aon Groep Nederland bv.

De prijzen
Het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek wordt voornamelijk bereikt door het uitreiken van de Hudig-Langeveldt Prijs (prijzengeld € 10.000). Daarnaast verzorgt de stichting ook publicaties en lezingen op het gebied van financiële dienstverlening.

In 2024 is de prijs uitgereikt aan mr. Peter Drion. De heer Drion heeft zijn carrière altijd weten te combineren met het schrijven van betekenisvolle, wetenschappelijke publicaties. Het bestuur van de Hudig-Langeveldt Stichting spreekt zijn grote waardering uit voor de reeks van publicaties van zijn hand waarin juist de combinatie van praktijk en wetenschap samenkomen. Hiermee heeft hij het debat verder gebracht, waarmee hij heeft bijgedragen aan de doelstellingen van onze stichting.

Eerdere winnaars zijn:

Winnaar 2017
Prof. dr. Arjen Ronner, mededirecteur van de masteropleiding Verzekeringskunde. Onder de deskundige en enthousiaste begeleiding van Ronner is veel onderzoek gedaan en is een generatie risicoadviseurs opgeleid die uitstekend in staat is om bedrijven, de overheid en non-profitinstellingen te helpen bij het identificeren, kwalificeren, beheersen en financieren van de risico’s in de praktijk van alle dag.

Winnaar 2015 – Mr. Theo Kremer, directeur van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) ontving de prijs voor zijn inzet voor het PIV. Dankzij het PIV is de kwaliteit van de letselschadebehandeling toegenomen en is de positie van het slachtoffer verbeterd.

Winnaar 2012 - Professor mr. Van Tiggele-Van der Velde kreeg de Hudig-Langeveldt Prijs voor haar eigen, steeds vernieuwende benadering van het verzekeringsrecht. Als wetenschapper heeft Van Tiggele-Van der Velde bestaande (privaatrechtelijke) regelingen en gebruiken meer inzichtelijk gemaakt voor de praktijk.

Kelly Maynard, toen director marketing & sales en riskmanager bij Polygon Nederland, ontving de Aon Studieprijs voor haar scriptie. Een onderzoek naar de doelmatigheid voor de gebruiker voor het benoemen van niet-financiële risico’s in jaarverslagen van AEX-beursfondsen.

Winnaar 2007 - Prof. dr. Bovenberg kreeg de Hudig-Langeveldt Prijs voor zijn baanbrekend werk op het gebied van vergrijzing en pensioenen. Hij is onder meer initiatiefnemer van Netspar, een vooraanstaand wetenschappelijk instituut dat zich bezighoudt met onderzoek van de economische aspecten van vergrijzing en pensioen.

Tim Willems, toen student van de master Economics and Finance of Aging, ontving de Aon Studieprijs voor zijn master thesis The Scandinavian Model: not as desirable as it seems.

Winnaar 2004 - De Hudig-Langeveldt Prijs ging in dit jaar naar prof. dr. Herman A. Cousy, hoogleraar verzekeringsrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven. De prijs werd prof. dr. Cousy toegekend vanwege zijn grote betekenis voor (onder meer) de Europese ontwikkelingen binnen het Europees verzekeringsrecht.

Winnaar 1996 - Professor G.W. de Wit, emeritus hoogleraar verzekeringseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, won dit jaar de Hudig-Langeveldt Prijs. De prijs werd aan De Wit uitgereikt vanwege zijn grote verdiensten voor het verzekeringsbedrijf in het algemeen en voor de verzekeringseconomie in het bijzonder.

Winnaar 1991 - Hudig-Langeveldt Prijs werd uitgereikt aan mr. R.A. Salomons, bedrijfsjurist Delta Lloyd, auteur van diverse verzekeringsrechtelijke publicaties en (bindend) adviseur in talloze zaken.

Winnaar 1989 - Hudig-Langeveldt Prijs uitgereikt aan prof. mr. Ph.H.J.G. van Huizen, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanwege zijn proefschrift over transportverzekeringen.

Winnaar 1985 - Hudig-Langeveldt Prijs werd uitgereikt aan de heer P. de Boer, directeur Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf, vanwege zijn betrokkenheid bij het assurantieonderwijs.

Winnaar 1982 - Professor mr. J. Han Wansink, tot 1 september 2011 (emeritaat) bijzonder hoogleraar verzekeringsrecht aan het Verzekeringsinstituut bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (vanaf 1989) en aan de Universiteit Leiden (vanaf 2004), won in dit jaar de Hudig-Langeveldt Prijs.

Bestuur Hudig-Langeveldt Stichting
Het bestuur van Hudig-Langeveldt Stichting bestaat uit mevrouw prof. dr. mr. N. Van Tiggele-Van der Velde (voorzitter Hudig-Langeveldt stichting, hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam & University of Curaçao), mevrouw mr. L.D.A. Van Houwelingen (CEO Aon Nederland), mevrouw mr. D.J.P Veltman (directeur Juridische Zaken Aon Nederland) en de heer M.J.R. Schaft.